PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Knižní kultura I - AIS100116
Anglický název: Book Culture
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (24.09.2020)
Během předmětu se studenti seznámí s vývojem knižní kultury ve středověku a raném novověku (do roku 1800).

Předmět je v akademickém roce 2020/2021 vyučován distanční formou. První část kurzu (J. Marek, termíny: 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11.) bude vyučována pomocí programu Zoom ve stejném čase, jako měla podle rozvrhu začínat prezenční výuka, tedy v pátek od 10.50. První hodina se uskuteční 9. října. Výukový blok bez případné diskuse bude trvat přibližně hodinu. Druhá část (P. Voit) bude realizována na základě samostudia. Podrobné instrukce budou studentům zaslány, základem jsou prezentace v Moodlu (viz odkaz níže) a vybraná související hesla v internetové Encyklopedii knihy (https://www.encyklopedieknihy.cz). Stejně tak je možné využít další doporučenou literaturu. Instrukce v prezentacích budou aktualizovány.

Adresa online výuky (pro první část kurzu):
https://cesnet.zoom.us/j/8964416287

Jako podpora výuky jsou v systému Moodle k dispozici prezentace k jednotlivým přednáškám, které jsou průběžně aktualizovány:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7474

Pokud to bude na základě aktuálně platných opatření možné, při poslední hodině v zápočtovém týdnu dne 8. ledna 2021 bude psán test (výběr jediné správné odpovědi z nabídky tří nebo čtyř odpovědí). Pokud to možné nebude, proběhne zkoušení distanční formou. Předmětem testu bude látka probíraná při výuce.

Předmět je vhodný i pro studující na Ústavu bohemistických studií, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu českých dějin, Ústavu pro dějiny umění a Katedry pomocných věd historických a archivního studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK