PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do informačních studií - AIS100111
Anglický název: Introduction to the Information studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Klára Foglarová (02.04.2020)
Předmět přináší studentům základní přehled o klíčových tématech informační vědy, syntetizuje teoretické,
metodologické i pragmatické poznatky o základech tohoto oboru. Poskytuje tak posluchačům důležitý základ pro
studium v dalších specializovaných oblastech. Výklad předmětu postupuje od obecných východisek ke konkrétně
zaměřeným tématům. Po představení pojmu informace a dalších základních termínů je probrána historie oboru,
jeho metodologie a výzkumné metody. Dále se předmět zaměří na jednotlivá klíčová témata informační vědy:
informační společnost, organizaci informací, problematiku information overflow, informační etiku, human -
computer interaction, informační bezpečnost, bibliometrii a právo v informační společnosti. Studenti se na
přednáškách aktivně průběžně zapojují v rámci týmové práce na průběžně zadávaných otázkách a úkolech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK