PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do informačních studií - AIS100111
Anglický název: Introduction to the Information studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AISF00001
Anotace
Poslední úprava: Bc. Klára Foglarová (02.04.2020)
Předmět přináší studentům základní přehled o klíčových tématech informační vědy, syntetizuje teoretické,
metodologické i pragmatické poznatky o základech tohoto oboru. Poskytuje tak posluchačům důležitý základ pro
studium v dalších specializovaných oblastech. Výklad předmětu postupuje od obecných východisek ke konkrétně
zaměřeným tématům. Po představení pojmu informace a dalších základních termínů je probrána historie oboru,
jeho metodologie a výzkumné metody. Dále se předmět zaměří na jednotlivá klíčová témata informační vědy:
informační společnost, organizaci informací, problematiku information overflow, informační etiku, human -
computer interaction, informační bezpečnost, bibliometrii a právo v informační společnosti. Studenti se na
přednáškách aktivně průběžně zapojují v rámci týmové práce na průběžně zadávaných otázkách a úkolech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (22.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je znalostní test.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (22.09.2022)

BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Brno: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1.

RUBIN, Richard. Foundation of library and information science. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2010. ISBN 978-1-55570-690-6.

DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246- 3716-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK