PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematické a informatické modely v ontologii [vs-opravit kód na ISV při realizaci] - AIS100037
Anglický název: Mathematical and Informatical Models in Ontology
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ISKCERNA (16.02.2004)
Datové modely, modely integrace informačních zdrojů, kolmogorovský model světa, multicentrální modely smyslu a významu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK