PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba elektronických dokumentů a databází - AIS100008
Anglický název: Creating Electronic Documents and Databases
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jan Pokorný
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (26.05.2008)
Cílem přednášky je připravit studenty na budoucí poslání profesionálních informačních pracovníků v oblastech:
- publikování na osobních počítačích (DTP)
- tabulkového a grafického vyhodnocování informací (spread-sheet)
- organizace a budování bází dat a počítačových prezentací,
a to s využíváním soudobých programových procesorů a multimediální podpory.
Metodou praktického osvojování znalostí a dovedností v počítačové učebně a v podmínkách místní počítačové sítě (LAN)
v prostředí Windows seznámit studenty s praktickým používáním příslušných aplikačních programových nástrojů
(procesorů) a s metodami objektového propojování (OLE).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (26.05.2008)
LITERATURA ZÁKLADNÍ:
1. ČERNÝ, V. Windows 95 prakticky. Praha : Kopp, 1996. 224 s.

2. FIKÁČEK, I., ROZEHNAL, I. Access 7 pro Windows 95. Praha : Grada, 1997. 240 s.

3. KOST, R., STEINER, J., VALENTIN, R. Word 7 pro Windows 95 : kompletní kapesní průvodce. Praha : Grada, 1996. 456 s.

4. Z(GLER, M., Z(GLEROVÁ, A. Excel 7 pro Windows 95. Praha : Grada, 1996. 208 s.

LITERATURA DOPORUĆENÁ:
1. BORYNA, R. První krůčky s MS-PowerPoint pro Windows. Praha : Plus, 1995. 108 s.

2. KLOUDA, P. Tabulky v Excelu : základy práce s tabulkovým procesorem Excel5cz. Ostrava-Zábřeh : Vzdělávací agentura Ing. Kloudy a SPŠ akad. Heyrovského, 1996. 91 s.

3. SOKOLOWSKI, P., ŠEDIVÁ, Z. Multimédia : současnost budoucnosti. Praha : Grada, 1994. 208 s.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (26.05.2008)

1. Základy práce v prostředí Windows (ikony, okna, práce s myší, správa souborů, správa úloh, nastavení čes. prostředí, aj.)

2. Grafický editor (kreslení a editace, grafické manipulace, archivace aj.)

3. Slovní procesor Word (základy práce s dokumentem, tabulky, databázové operace, vsouvání grafů, konverze z T602, aj.)

4. Převod textů z psané do počítačové formy (rozpoznáváním písma - OCR) pomocí skeneru

5. Tabulkový procesor Excel (základy práce s tabulkami a grafy, databázové operace)

6. Databázový procesor Access (tvorba a aktualizace bází dat, databázové operace, relace, dotazy - SQL, multimediální podpora, základy programování)

7. Charakteristika dřívějších db systémů (dBASE-IV, FoxPro) a jejich rozvoje (Visual FoxPro aj.)

8. Prezentační procesor PowerPoint (ukázky tvorby a aplikace prezentací, multimediální podpora)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK