PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika perštiny - AIR10002
Anglický název: Phonetics of Persian
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Přednáška a seminář uvedou studenty do základní problematiky fonetiky a fonologie perštiny. Přednáška podává systematický výklad všech hlavních jevů perské fonologie a fonetiky i praktické práce s nimi. V semináři studenti procvičí dané jevy při práci s konkrétními texty a poslechovým materiálem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Studenti si osvojí perský přízvuk a intonaci formou konverzace a poslechu nahrávek s rodilými mluvčími.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Test na základě poslechu

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Základní studijní literatura

Alamolhoda Seyyed Morteza, Phonostatistics and Phonotactics of the Syllable in Modern Persian, Helsinki: Finnish Oriental Society 2000.

Poljakov Konstantin Ivanovič, Persidskaja fonetika, Moskva: Nauka 1988.

Krámský Jiří, A Study in the Phonology of Modern Persian, Praha vlast. nákl. 1939.

Další odborná literatura

Z. Palková, Fonetika a fonologie češtiny, Karolinum, Praha 1997.
M. Romportl, Základy fonetiky, Praha 1975

G. Clements, Vowel Harmony in Nonlinear Generative Phonology. Indiana University 1980.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

1. Předmět studia fonetiky jako vědní disciplíny.

2. Seznámení se s perskou abecedou.

3. Klasifikace hlásek v perštině

4. Zadní a přední samohlásky v perštině.

5. Dlouhé samohlásky v perštině.

6. Fonetické změny alefu v počáteční pozici.

7. Fonetické změny hamzy, qáfu, ejnu a ghejnu

8. Slovní a větný přízvuk

9. Intonace perských slov a vět

10. Praktický nácvik spisovné výslovnosti.

11. Fonetické zvláštnosti hovorové perštiny.

12. Porovnání české a perské fonetiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK