PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia íránistiky - AIR10001
Anglický název: Introduction to Iranian studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

V předmětu se studenti seznámí s historií íránistických studií v Čechách a zahraničí, tradicemi poznávání islámských zemí, předními badateli v oboru a hlavními orientalistickými pracovišti. Na základě přednášek, četby doporučené literatury, vlastních prezentací a videoukázek se budou věnovat reáliím a kultuře Íránu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům obecný přehled o Íránu, seznámit je s pracovními metodami v oboru a základy odborné práce. Studenti si  osvojí postupy vědeckého výzkumu a formou diskuzí procvičí analytické a syntaktické schopnosti.   

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (01.10.2016)

Studenti si připraví jednu prezentaci na zadané téma. Na každou hodinu bude připravena ukázka z odborné literatury, kterou si studenti doma pročtou a připraví k diskuzi na hodině. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK