PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt VI - Jogavasistha - AINDV9013
Anglický název: Sanskrit VI - Jogavasistha
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (15.01.2015)
Dvousemestrální kurz, kombinující přednáškovou část s aktivní prací studentů v semináři, se zaměřuje na četbu a rozbor základních nábožensko-filosofických textů hinduismu. V zimním semestru jsou překládány a interpretovány vybrané, zejména obtížnější pasáže z upanišad, pozornost při četbě je již soustavně věnována i některým autoritativním komentářům (Šankara, Rámánudža ad.). Na této úrovni znalosti sanskrtu by měl být student schopen textům samostatně porozumět, vyučující proto tematiku četby rozšiřuje kratšími přednáškovými vstupy, které jednotlivé filosofické otázky zasazují do kontextu vývoje hinduistického filosofického myšlení. V letním semestru jsou s podobným cílem i metodikou výuky čteny a interpretovány vybrané pasáže z Jógavásišthy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (15.01.2015)

Apte, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

Olivelle, P., The Early Upanisads: Annotated Text and Translation. New York / New Delhi, Oxford University Press / Munshiram Manoharlal, 1998.

Pansikar, S. (ed., transl.), The Yogavasistha of Valmiki. Delhi, Motilal Banarsidass 2006.

Speijer, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

Upanišady. Přel. D. Zbavitel. Praha, DharmaGaia 2004.

Whitney, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

Williams, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK