PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Obchod a obchodní trasy v indonéském souostroví: politicko-ekonomická perspektiva - AINDV9009
Anglický název: Trade and trade routes in the indonesian archipelago: political-economic perspective
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK