PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
JV Asie - od tradiční ke globální společnosti - AINDV9008
Anglický název: SE Asia - from traditional to global society
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. (16.10.2014)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními charakteristikami jihovýchodoasijské společnosti a s jejími dynamickými společenskými procesy reflektujícími současný globální vývoj.

Výuka předmětu je rozdělěna do dvou hlavních částí. První, úvodní část, seznámí studenty se základními kulturními, ekonomickými a politickými předpoklady oblasti, vymezí základní odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi a také provede krátký historický exkurz. Dále budou vysvětleny základní etnologické pojmy vztahující se k dané problematice. Druhá část seznámí studenty s vybranými aspekty dynamických kulturně-sociálních změn odehrávajících se v současnosti nebo v nedávné minulosti v každém ze států JV Asie. Důsledně bude dbáno na vysvětlení příčin jednotlivých změn tak, aby se sami studenti mohli na základě získaných informací orientovat v dané problematice a dokázali sami hledat příčiny a odvozovat možné následky sociokulturních změn. Předmět se bude také zaměřovat na historické a politické okolnosti, stejně tak jako na dopad změn na jednotlivé sociální skupiny.

Cyklus přednášek pokrývá následující tématické okruhy:
1) Geograficko-ekologická perspektiva: přírodní podmínky a jejich vliv na kulturní rozmanitost
2) Demografická perspektiva: etnické a sociální rozvrstvení obyvatelstva, náboženské systémy, urbanizace
3) Lingvistická perspektiva
4) Politickohistorická perspektiva: kolonialismus a jeho vliv na vývoj tradičních kulturněpolitických vazeb
5) Období formování národních identit a vznik samostatných státních celků
6) Politické a ekonomické aspekty moderního vývoje
7) Zemědělství jako tradiční zdroj obživy
8) Proměna tradičních společenských vazeb (rodina, vesnice, město)


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. (16.10.2014)

Culas, Ch., Robinne, F., Inter-Ethnic Dynamics in Asia, London, Routledge, 2010.

Yew, L., Alterities in Asia, London, Routledge, 2011.

ed. Ford, M., Lyons, L., Schendell, W. van, Labour Migration and Human Traffiking in Southeast Asia, London, Routledge, 2012.

Kol. aut., Nábožernství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: Tradice a současnost, Praha, Orientální ústav, 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK