PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Kulturně-historický seminář - AINDV5106
Anglický název: Cultural and Historical Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (22)
letní:neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (24.02.2015)
Kulturně historický seminář

Seminář je zaměřen na společnou četbu a interpretaci kulturně/sociálně antropologických textů, které seznamují s různými aspekty společností indického subkontinentu. Výběr textů má zároveň účastníkům kurzu umožnit, aby si učinili představu o specifikách antropologického pohledu na společnost a o základních teoretických východiscích této disciplíny. Kurz je určen především studentům vyšších ročníků. Prerekvizitou je splněný Úvod do studia indologie či analogický oborový Úvod a proseminář v případě studentů jiných oborů než indologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (24.02.2015)

 

Podmínkou zápočtu je především pravidelná aktivní účast na hodinách a pravidelná každotýdenní četba většího množství odborné literatury v anglickém jazyce. 
Ke zkoušce účastníci semináře vypracují esej v rozsahu 10 normostran. Konzultace k výběru témat budou probíhat v průběhu letního semestru
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (24.02.2015)
Povinná společná četba:

Appadurai, Arjun.  Public Culture. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 654-674.

Breman, Jan. The Informal Sector. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Chauhan, Brij Raj. Village community. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Desjarlais, Robert a James Wilce.  The Cultural Construction of Emotion. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1179-1204

Deshpande, Satish. Modernization. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Fuchs, Martin and Antje Linkenbach. Social movements. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Fuller, Christopher J.  Caste. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 477-501.

Gupta, Dipankar.  Social Stratification. Hierarchy, Difference, and Social Mobility. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 502-531.

Gupta, Narayani. The Indian City. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Kaviraj, Sudipta.  The Nature of Indian Democracy. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1447-1473.

Kumar, Nita.  Consumption and Lifestyle. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 675-694.

Spencer, Jonathan. Collective Violence. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Trawick, Margaret.  The Person Beyond the Family. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1158-1178.

Uberoi, Patricia.  The Family in India: Beyond the Nuclear versus Joint Debate. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 1061-1103.

Vidal, Denis. Markets. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp.

Doporučená literatura:

Kottak, Conrad Phillip. Window on Humanity: A Concise Introduction to General Anthropology. Boston: McGraw-Hill, 2010.

Murphy, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON 2006.

Visaria Pravin and Leela Visaria.  India’s Population. Its Growth and Key Characteristics. In Veena Das, ed., The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology. New Delhi: Oxford University Press 2003,  pp. 184-218.

 

Pro stažení výše uvedených souborů musíte být do kurzu předběžně zapsáni.

 

Případné dotazy rád zodpovím na   martin_hribek@hotmail.com

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK