PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Literární seminář - AINDV5105
Anglický název: Literary Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1105
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (30.04.2013)
V prvním semestru bude kladen důraz na prohloubení předběžných znalostí teorie literatury formou samostatných
prezentací studentů na základě doporučené literatury. Předpokládá se, že studenti absolvují některou z
teoretických literárních přednášek v rámci programu komparatistiky nebo obdobné přednášky na jiném oboru.
Předmětem zkoumání bude komparativní aspekt teoretické analýzy se zaměřením na indický literární kontext. V
druhém semestru se pozornost soustředí na praktickou aplikaci, metodické vedení při rozboru a interpretaci
jednotlivých literárních textů a koncipování seminárních prací. Výstupem kurzu bude minimálně jedna písemná
seminární práce analytického nebo komparativního charakteru, jejíž součástí bude i ústní prezentace.
Předpokládá se schopnost pasivně používat alespoň angličtinu a běžné využívání počítače a zdrojů internetu.
Podmínkou pro udělení zápočtu je průběžná práce v semináři.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (30.04.2013)

Základní studijní literatura:

Kromě základních překladů jednotlivých literárních děl příslušného indického jazyka do češtiny nebo jiného evropského

jazyka, které tvoří součást domácí přípravy (základní odkazy se najdou v níže uvedené doporučené literatuře), budou

studenti studovat podle některých souhrnných zpracování dané literatury.

BANDYOPADHYAY, A. K., History of Modern Bengali Literature, Calcutta 1986.

CULLER, J., Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002.

EAGLETON, T., Literary theory: an Introduction. Oxford, Blackwell 1992.

GAEFFKE, P., Hindi literature in the twentieth century, Wiesbaden 1978.

Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury. Orbis, Praha 1962.

MCGREGOR, R. S., Hindi literature from its beginnings to the nineteenth century, Wiesbaden 1984.

WINTERNIZ, M., History of Indian Literature, Vol. I-III, Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

ZBAVITEL, D., Bengali Literature, Wiesbaden 1976.

ZBAVITEL, D., The Rise of Modern Literature in Asia, with Special Reference to Bengal, Calcutta 1966;

ZBAVITEL, D., Setkání a proměny, Praha 1976

ZBAVITEL, D., VACEK, J., Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč 1996.

ZVELEBIL, K. V., Tamil Literature, Leiden 1975.

ZVELEBIL, K. V., The Smile of Murugan, Leiden 1973.

Další odborná literatura:

HART, G. L. III, The Poems of Ancient Tamil, Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts, Berkeley etc. 1975.

KAILASAPATHY, K., Tamil Heroic Poetry, Oxford 1968.

LESNÝ, V., Rabíndranáth Thákur, Osobnost a dílo, Praha 1937.

SEN, S., History of Bengali Literature, Calcutta 1960.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (30.04.2013)

Zimní semestr:

1. Úvod do literární teorie

2.-4. Hlavní rozdíly mezi literaturami východu a západu

5. Nástin historického vývoje indické literatury s ohledem na změny literárního stylu a témat

6.-7. Hlavní rysy současné indické literatury

8.-10. Rozbor vybraných lit. děl, komentáře

11.-13. Typografie, recenze, anotace, prezentace knihy

Letní semestr:

1. Rétorika, základy mluveného projevu

2. Četba vybraných překladů z novoindických jazyků,

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK