PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Aktuální politické problémy Indie - AINDV5041
Anglický název: Contemporary Indian Politics
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Volitelný předmět navazuje na povinnou bakalářskou přednášku Dějiny nezávislé Indie a s ní spojený Historicko-
politologický seminář. Politickou situaci v Indii nahlíží problémově, s důrazem na vývoj po roce 2000 a s ohledem
na uplatnění nabytých poznatků i metodických přístupů v odborné praxi absolventa. Přednáška je proto vhodná
především pro studenty s jasně profilovaným zájmem o aktuální dění v Indii, chce je inspirovat při výběru
vhodných témat pro diplomovou práci a v dalším badatelském i profesním zaměření. Uvedené tematické okruhy
jsou pouze přibližné a před vypsáním předmětu vždy projdou aktualizací, tak aby probírané problémy odpovídaly
politické realitě dnešní Indie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (22.07.2015)

Zkouškou se rozumí debata nad písemnými tezemi, v nichž student obhajuje své názory na zvolené aktuální politické téma (nemusí se krýt s tématy přednášenými).

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Základní:
ANANTH, KRISHNA V., India since Independence, Making Sense of Indian Politics. Pearson, New Delhi 2010.

BARDHAN, PRANAB, Awakening Giants, Assessing the Economic Rise of China nad India. Princeton University Press, Princeton 2010.

DRULÁK, PETR (a kol.), Jak zkoumat politiku Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál, Praha 2008.

GUHA, RAMACHANDRA, India after Gandhi. Picador, New Delhi 2007.

MENON, N, NIGAM, A., Power and Contestation. India since 1989. Orient Longman, Hyderabad 2007.

NILEKANI, NANDAN, Imagining India, Ideas for the New Century. Penguin Books, New Delhi 2008.

NUSSBAUM, MARTHA C., The Clash Within, Democracy, Religious Violence, and India’s Future. Harvard University Press, Harvard 2008.

PANAGARIYA, ARVIND, India: The Emerging Giant. Oxford University Press, Oxford 2008.

Publicistika v indických časopisech typu Tehelka, Outlook, Frontline, Economic and Political Weekly ad.

Doporučená:
CHANDRA, KANCHAN, Why Ethnic Parties Succeed, Patronage and Ethnic Head Counts in India. Cambridge University Press, Cambridge 2004.

ROY, R., WALLACE, P. (ed.), India’s 2004 Election. Sage, New Delhi 2007.

SUBRAMANIAM, K.S., Political Violence and the Police in India. Sage, New Delhi 2007.

THAKURTA, G.P., RAGHURAM, S., Divided We Stand, India in a Time of Coalitions. Sage, New Delhi 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Tematické okruhy:
1. Demokracie s asijskými prvky, dynastická demokracie

2. Problémy většinového volebního systému

3. Nevratnost pozitivní diskriminace znevýhodněných sociálních tříd - omyl rezervačních kvót

4. Politizace občanské společnosti, mesianismus indických politických vůdců

5. Těsný vztah světa politiky a korporátního byznysu

6. Kriminalizace politické reprezentace

7. Narůstající politický populismus a jeho indická specifika

8. Nakšalité jako nejvážnější hrozba indické integrity

9. Začarovaný kruh indické politické ekonomie - nutnost ekonomických reforem a jejich politické překážky

10. Role náboženství v indické politice

11. Mezinárodní politické ambice Indie v novém tisíciletí

12. Vliv zahraniční indické komunity, tzv. NRIs (Non-resident Indians), na domácí politické dění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK