PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vybrané problémy dějin středověké Indie - AINDV5035
Anglický název: Court Cultures in Medieval India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (12.02.2016)
Cyklus přednášek uvede posluchače do problematiky formování a charakteru státních útvarů na indickém
subkontinentu v předislámském období, podrobněji rozvede proces expanze muslimských států a kultury islámu
na počátku 2. tisíciletí n.l. a s ní související transformaci politických, ekonomických a vojenských struktur. Osou
výkladu jsou dějiny Dillíského sultanátu a Mughalské říše, ve střední a jižní Indii je podrobněji probrán Bahmanský
sultanát, Vidžajanagar a maráthské expanze. Několik přednášek je věnováno dějinám kulturním (se zvláštním
důrazem na koexistenci hinduismu a islámu a jejich vzájemné ovlivňování) a ekonomickým, zahrnuta je i
přenáška o portugalské námořní expanzi v Indickém oceánu. Přednáška je zakončena zkouškou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK