PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Posvátná místa a božstva jižní a centrální Asie - AINDV5016
Anglický název: Sacred Places and Deities of South and Central Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMNV00005
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Série přednášek nastíní nejprve různé aspekty lokálních božstev regionu a poté provede konkrétními případy
poutních míst v Tibetu, Mongolsku a Indii. Pozornost bude věnována především mytologii spojené s posvátnými
místy, jejich specifik, mnohdy i úlohy v současném životě (např. bůh Murugan a jeho chrámy v jižní Indii). Zejména
u božstev lidového hinduismu jsou zdůrazněny odlišnosti při srovnání s chrámy božstev velké tradice.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Základní:
ECK, Diana. Darśan: Seeing the Divine Image in India. New York: Columbia University Press, 1995.

FLOOD, Gavin. An introduction to Hinduism. Cambridge University Press: Cambridge, 1998.

KARMAY, Samten G. The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Bookpoint, 1998.

MAHADEVAN, T.M. The Saints of India. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1965.

OBERFALZEROVÁ, A. Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: Tradice a současnost. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005.

ZBAVITEL, Dušan a kol., Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1997.

Doporučená:
BANERJEE, Sumanta. Logic in a Popular Form. Essays on Popular Religion in Bengal, Calcutta: Seagull, 2002.

BEROUNSKÝ, D. The Wind Horse Galloping: On a Tibetan Symbol Connected with Nature. In: Vacek, J, ed., Pandanus’ 04, Signeta, Praha, str. 185-203, ISBN 80-903325-1-X.

BEROUNSKÝ, D. Lapsed Buddhists, evil tobacco and opening of the Bon pilgrimage place of Dmu ri in the Thewo region of Amdo. In: Pandanus´07, edited by J. Vacek, pp. 165-234.

BEROUNSKÝ, D. , SLOBODNÍK, M. The Noble Mountaineer: An Account of la btsas Festival in Gengya Villages in Amdo. In: Archiv Orientální, Volume 71, Number 3, August 2003, str. 263-284.

BEROUNSKÝ, D. “Soul of Enemy“ and warrior deities (dgra bla): Two Tibetan myths on primordial battle. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’09, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 2/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2009, pp. 19-57; ISSN 1803-5647.

CLOTHEY, Fred. The many faces of Murugan. The History and Meaning of a South Indian God. Walter de Gruyter 1978.

Hawley, J. S., Sur Das: Poet, Singer, Saint. University of Washington Press, Seattle 1984.

HUBER, TONI, The Holy Land Reborn. The University of Chicago Press, Chicago, 2008.

LOPEZ, Donald Jr., ed., Religions of India in Practice. Princeton: Princeton University Press, 1995.

McDANIEL June, The madness of the saints: ecstatic religion in Bengal . Chicago: Chicago University Press 1989.

OBERFALZEROVÁ, A. Hora s poraněným hřbetem. Příklad vnímání posvátnosti krajiny mongolskými nomády. In: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách. Praha, Herrmann a synové, 2008, s. 303-319.. .

OMAN, John C. The mystics, ascetics, and saints of India; a study of Sadhuism, with an account of the Yogis, Sanyasis, Bairagis, and other strange Hindu sectarians. London Unwin 1903.

Schomer, K. (ed.), The Sants: studies in a devotional tradition of India. Delhi, Motilal Banarsidass 1987.

ZELLIOT E., Mokashi-Punekar R. Untouchable saints: an Indian phenomenon . New Delhi: Manohar 2005.

ZIKMUNDOVÁ, V. Walking on the edges of swards: Notes on analogies in shaman rituals of the Khorchin Mongols and the Jungarian Sibes. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA’08, Vol. 1/2. Special Issue. Mediums and Shamans in Central Asia. Prepared by Daniel Berounský. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, 2008, pp. 149-188;

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Tematické okruhy:

1. Úvodní hodina - posvátná místa a poutě v mezikulturní perspektivě

2.-5. Klasifikace lokálních božstev v Tibetu

6.-7. Symbol větrného koně a válečná božstva

8.-9. Poutní místa v Thewo

10.-11. Obraz světa mongolských kočovníků, charakteristika uctívaných míst

12.-15. Pět posvátných hor v Mongolsku a uctívání krajiny

16.-17. Mongolský šamanský „pantheon“ a jeho fungování na příkladu Chorčinů

18.-19. Posvátná geografie Indie

20.-21. Božstva lidového hinduismu

22.-23. Poutní místa v severní a jižní Indii

24.-25. Světci a posvátná místa v Indii

26. Shrnutí - posvátná místa a božstva napříč jižní a centrální Asií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK