PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Menšinová náboženství v Indii - AINDV5015
Anglický název: Minority Religions in India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2022)
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s problematikou menšinových náboženských komunit v Indii, a to jak z historické perspektivy, tak z pohledu jejich postavení v
samostatném indickém státu. Vybrána jsou dvě náboženství (křesťanství a
sikhismus), která lze považovat za "problematická" zejména z pohledu pokojného soužití v nábožensky pluralitním prostředí Indie.
Vedle stručného přehledu konstitutivních náboženských rysů každé z komunit, v
případě křesťanství jakožto představitele náboženství neindického původu budou představena jeho vývojová specifika na území Indie, je hlavní důraz kladen na
obohacující interakci nebo naopak konfliktní vztahy s majoritním hinduismem, v menší míře též islámem. Přednáška
je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Základní:
FRYKENBERG, R.E., Christianity in India - From Beginning to the Present. Oxford University Press, New Delhi 2008.

GREWAL, J., S., The Sikhs of the Punjab. Cambridge University Press, Cambridge 1998.

KÜNG, H. a VON STIETENCRON, H., Křesťanství a hinduismus: na cestě k dialogu. Vyšehrad, Praha 1997.

MARKOVÁ, DAGMAR, Sikhismus, džinismus, pársismus. Scholaforum, Ostrava 1996.

PERTOLD, OTAKAR, Džinismus. SPN, Praha 1996.

SINGH, KHUSHWANT, A History of the Sihks (2 vol.). Oxford University Press, New Delhi 2009.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005.

Doporučená:
FERNANDES, EDNA, The Last Jews of Kerala. Portobello Books, London 2009.

HUBER, TONI, The Holy Land Reborn. The University of Chicago Press, Chicago, 2008.

HINNELLS, J.R., Parsis in India and the Diaspora. Routledge, Oxfordshire 2008.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK