PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Menšinová náboženství v Indii - AINDV5015
Anglický název: Minority Religions in India
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s menšinovými náboženskými komunitami v Indii (křesťanství,
sikhismus, džinismus, buddhismus, pársismus), a to jak z historické perspektivy, tak z pohledu jejich postavení v
samostatném indickém státu. Vedle stručného přehledu konstitutivních náboženských rysů každé z komunit, v
případě těch neindického původu zejména jejich vývojových specifik na území Indie, je hlavní důraz kladen na
obohacující interakci nebo naopak konfliktní vztahy s majoritním hinduismem, v menší míře islámem. Přednáška
je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Základní:
FRYKENBERG, R.E., Christianity in India - From Beginning to the Present. Oxford University Press, New Delhi 2008.

GREWAL, J., S., The Sikhs of the Punjab. Cambridge University Press, Cambridge 1998.

KÜNG, H. a VON STIETENCRON, H., Křesťanství a hinduismus: na cestě k dialogu. Vyšehrad, Praha 1997.

MARKOVÁ, DAGMAR, Sikhismus, džinismus, pársismus. Scholaforum, Ostrava 1996.

PERTOLD, OTAKAR, Džinismus. SPN, Praha 1996.

SINGH, KHUSHWANT, A History of the Sihks (2 vol.). Oxford University Press, New Delhi 2009.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005.

Doporučená:
FERNANDES, EDNA, The Last Jews of Kerala. Portobello Books, London 2009.

HUBER, TONI, The Holy Land Reborn. The University of Chicago Press, Chicago, 2008.

HINNELLS, J.R., Parsis in India and the Diaspora. Routledge, Oxfordshire 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (22.07.2015)
Tematické okruhy:

1. Role náboženských menšin v indických dějinách, jejich přispění indickému civilizačnímu okruhu

2. Náboženské menšiny v nezávislé Indii, ústavní garance náboženských svobod a konfliktní pokusy o jejich regulaci, příčiny napětí a možných střetů, náboženský fundamentalismus menšin

3.-6. Křesťanství v Indii

7.-9. Sikhismus

10.-11. Džinismus

12. Současný indický buddhismus

13. Pársismus, židovská náboženská obec

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK