PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská cvičení II. - AINDV5005
Anglický název: Seminar in Translation II
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Prerekvizity : AINDV5004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.07.2015)
Jednosemestrální seminář Překladatelská cvičení II. navazuje na Překladatelská cvičení I. obsahově, metodicky i z
hlediska cílů. Nadále se zaměřuje na společnou četbu a interpretaci textů a na přípravu písemných překladů
vybraných textů ve studovaném jazyce. Seminář je prakticky zaměřený, studenti v něm pokračují v systematické
přípravě na samostatnou překladatelskou práci. Seminář se proto podle zaměření a zájmu studentů vedle
literárních textů může věnovat i vybraným odborným textům se stejným důrazem na přesnost a srozumitelnost
českého překladu. Kromě průběžné četby vybraných textů studenti i nadále prezentují a obhajují vlastní překlady
kratších pasáží textů, jimiž se zabývají na hodinách interpretace textů, a ve vzájemném dialogu hledají různé
možnosti vyjádření nuancí (u literárního textu), případně rozebírají otázky přesnosti a věcnosti (u textu odborného).
Blok navazujících překladatelských cvičení poskytuje potřebnou průpravu pro možnost věnovat se následně
samostatné překladatelské činnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.07.2015)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a pravidelná příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.07.2015)

Literární nebo odborné texty studovaného jazyka budou konkretizovány vždy podle zaměření a zájmu studentů.

HRDLIČKA, Milan, Literární překlad a komunikace: k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1997.

KNITTLOVÁ, D., K teorii i praxi překladu. Olomouc: UP, 2003.

LEVÝ, Jiří, Umění překladu. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963.

MOUNIN, Georges, Teoretické problémy překladu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999.

Další literatura:
HRALA, Milan et al.. Kapitoly z dějin českého překladu. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002.

Knittlová, D., Teorie překladu. Olomouc: VUP, 1995.

Krijtová, O., Pozvání k překladatelské praxi. Praha: Karolinum, 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK