PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská cvičení I. - AINDV5004
Anglický název: Seminar in Translation I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AINDV5005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.07.2015)
Jednosemestrální seminář Překladatelská cvičení I. je prakticky zaměřeným seminářem, v němž se studenti
systematicky připravují na budoucí samostatnou překladatelskou činnost ve studovaném jazyku. V letním
semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studia by měl již být student schopen porozumět bez
větších problémů všem různým typům a literárním žánrům psaných textů daného jazyka. Pozornost při práci v
semináři je proto kladena v prvé řadě na čistotu, přesnost a srozumitelnost českého překladu. Dvě úvodní hodiny
jsou věnovány seznámení s teorií překladu, specifickými problémy a otázkami překládání z orientálních jazyků, v
dalších hodinách pak studenti prezentují a obhajují vlastní překlady kratších pasáží textů, jimiž se zabývají na
hodinách interpretace textů. Část semináře je rovněž realizována jako společná tvůrčí dílna, v níž všichni studenti
pracují na překladu jediného textu, nad konkrétními jazykovými vyjádřeními vedou kritickou diskusi a díky
vzájemné interakci se tak pokoušejí vnímat drobné jazykové nuance, jež ve výsledku zásadním způsobem
ovlivňují celkový charakter textu a vytvářejí osobitý rukopis překladatele.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.07.2015)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a pravidelná příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.07.2015)

Literární texty studovaného jazyka budou konkretizovány vždy podle zaměření a zájmu studentů.

HRDLIČKA, Milan, Literární překlad a komunikace: k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1997.

KNITTLOVÁ, D., K teorii i praxi překladu. Olomouc: UP, 2003.

KRIJTOVÁ, O., Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 1996.

LEVÝ, Jiří, Umění překladu. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963.

MOUNIN, Georges, Teoretické problémy překladu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999.

Další literatura:
HRALA, Milan et al., Kapitoly z dějin českého překladu. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002.

Hrdlička, M., Translatologický slovník. Výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu. Praha-Bratislava: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998.

RUBÁŠ, Stanislav. (ed.) Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK