PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klasické texty - AINDV4055
Anglický název: Classical Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
doc. Dr. Svetislav Kostič
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (10.06.2010)
Četba starých a klasických textů navazuje na předchozí seznámení s různými formami klasických jazyků a soustřeďuje se
na jazykovou, literární a obsahovou interpretaci důležitých literárních děl. U specializace sanskrt sem podle zaměření
studentů mohou patřit texty starších fází (védská literatura, včetně upanišad), kávjová literatura s komentáři, ale také texty
prákrtské (literární, případně nápisové). U specializace moderní indický jazyk sem patří interpretace textů napsaných ve
starých literárních dialektech nebo v klasické podobě jednotlivých jazyků. Výběr bude zahrnovat průřez texty
náboženskými (bhakti), které jsou významné z hlediska obsahového i z hlediska básnické formy, texty epickými, případně
dalšími (například tamilská sangamová literatura).
Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (10.06.2010)

KRTIBÁSÍ RÁMÁJAN, Calcutta 1954 (nebo jiné vydání).

NOVIKOVA, V.A., Chrestomatija po bengal?skoj proze XIX veka, Moskva 1960.

SEN, D.CH., Vanga Sahitya Parichaya, CALCUTTA 1914 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (10.06.2010)

Zimní semestr:

1.-3. Nejstarší gramatická pojednání

4.-8. Gramatický nástin klasického jazyka

9.-11. Komentáře ke klasickým dílům, jejich autoři, témata, jazyk

12.-13. Komentář ke slovní zásobě

Letní semestr:

1-13. Četba, překlad a rozbor vybraných textů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK