PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bakalářský seminář - AINDV2007
Anglický název: Bachelor Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1127
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
Cílem semináře je studenty systematicky připravit k odpovídajícímu teoreticko-metodologickému zvládnutí vybraného tématu bakalářské práce. Seminář má studentům poskytnout prostor a odbornou podporu při přípravě a následném stanovení základních pilířů obhajoby zvoleného tématu závěrečné bakalářské práce z vybrané oblasti.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOSLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomová a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu. Praha NKP 1997.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

Zimní semestr:
1.-3. Propedeutika k psaní diplomové práce, rozvržení témat.
4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

Letní semestr:
1.-10. Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.
11.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK