PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Classical Indian Religious Traditions - AINDV1144
Anglický název: Classical Indian Religious Traditions
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Vyučující: James Michael Madaio, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (16.09.2019)
This course will trace the history of ideas in the religious and philosophical literature of Classical India. Starting with
the Vedic period, moving through the development of the Upaniṣads and the śramaṇa traditions, such as Jainism and
Buddhism, we will examine different approaches to core issues such as self, world, and liberation. We will explore the
pervasive tradition of Sāṃkhya and the Yoga of Patañjali, the dramatic dialogues of the Bhagavadgītā and the
Yogavāsiṣṭha, as well as the philosophical-theologies of the Vedānta.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (16.09.2019)

Dundas, Paul. 2002. The Jains [2nd edition]. London: Routledge.

Gethin, Rupert. 2014. The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University Press.

Larson, Gerald James. 2014 [2nd edition]. Classical Sāṃkhya: An Interpretation of its history and meaning. Delhi: Motilal Banarsidass.

Larson, Gerald James and Ram Shankar Bhattacharya. 2008. Yoga: India's philosophy of meditation. Delhi: Motilal Banarsidass.

Lott, Eric J. 1980. Vedāntic Approaches to God. London: Macmillan Press.

Olivelle, Patrick, trans. 1998. The Early Upaniṣads. New York: Oxford University Press.

Patton, Laurie L, trans. 2008. The Bhagavad Gita. London: Penguin, 2008.

Samuel, Geoffrey. 2008. The Origins of Yoga and Tantra: Indic Religions to the Thirteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK