PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Researching: A short course in Linguistic Antropology - AINDV1141
Anglický název: Researching: A short course in Linguistic Antropology
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.11.2018)
Lecture #1 Introduction to Linguistic Anthropology (How does Ling Anth distinguish itself from structural and
theoretical linguistics, and from sociolinguistics? What can we learn from it to complement these other disciplines?
What are the main theories and methods of LingAnth? What are some examples of LingAnth research? (E.g.
language and power/identity/gender; child language socialization; code-switching; narrative, discourse, context,
prior texts, etc.)

Lecture #2 Critical Discourse Analysis (Taking one LingAnth area as an example, we look at one or more studies
using CDA. The well-known studies concern political discourse (e.g. right-wing populism in Austria); examples on
CDA-type methods on Chinese discourse about minorities and Uyghurs. A focus on text, radio, internet discourse,
with applications to spoken discourse.

Lecture #3 Data management (All research - fieldwork or archival - generates data. Most research funding these
days requires a “Data Management Plan”. What are current best practices for (1) creating, (2) storing (archiving)
and (3) sharing data? And what is metadata and why should I care? Dwyer has created a teaching module on
Data Management for Linguistic Anthropology for the American Anthropological Association, which is freely
available online.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK