PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Mahabhárata mezi textem a kontextem - AINDV1140
Anglický název: The Mahabharata between the text and the context
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.02.2018)
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s jedním z nejdůležitějších staroindických textů, Mahábháratou.
Jelikož Mahábháratu není možné omezit na jediný text, bude věnována velká pozornost nejen kritické edici, ale i
dalším Mahábháratám, které v průběhu staletí vznikly, a odlišnostem mezi jednotlivými verzemi od nejstarších až
po současná komiksová či seriálová zpracování. Mahábhárata bude představena v naratologickém a
komparativním kontextu se zvláštním důrazem na propojení jednotlivých vypravěčů a rámcových vyprávění s
védským kontextem a rituálem. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.02.2018)
Literatura
Základní
Ganguli, Kisari Mohan, trans. and Pratap Chandra Roy, publisher. 12 vols. The Mahabharata. New Delhi: Munshiram Manoharlal, [1884-96] 1970.

Smith, John. The Mahabharata: An Abridged Translation. London: Penguin, 2009.

Sukthankar, Vishnu S. The Mahabharata for the First Time Critically Edited, edited by Vishnu S. Sukthankar and S. K. Belvalkar, vol. 10. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933.

Doporučená
Bachelard, Gaston. Poetika prostoru. Malvern, 2009.

Bílek, Petr, Jiří Hrabal, and Tomáš Kubíček. Naratologie: strukturální analýza vaprávění. V Praze: Dauphin, 2014.

Booth, Wayne C. 1983. The Rhetoric of Fiction. Second ed. Chicago: University of Chicago Press.

Bowles, Adam. Dharma, Disorder and the Political in Ancient India: The Āpaddharmaparvan of the Mahābhārata. Leiden: Brill, 2007.

Chandra, Nandini. The Classic Popular: Amar Chitra Katha, 1967-2007. New Delhi: Yoda Press, 2008.

Hiltelbeitel, Alf. The Ritual of Battle: Krishna in the Mahābhārata. Albany: State University of New York Press, 1990

Hiltelbeitel, Alf. Rethinking the Mahābhārata: A Reader’s Guide to the Education of the Dharma King. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Hiltelbeitel, Alf. Reading the Fifth Veda: Studies on the Mahabharata. Essays by Alf Hiltebeitel, Vol. 1. Ed. by Vishwa Adluri and Joydeep Bagchee. Leiden and Boston: Brill, 2011.

Katz, Ruth Cecily. Arjuna in the Mahābhārata: Where Krishna Is, There is Victory. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.

McGrath, Kevin. The Sanskrit Hero: Karṇa in Epic Mahābhārata. Ph.D. dissertation, Harvard University, 2001.

O’Flaherty, Wendy Doniger. The Rig Veda. Harmondsworth: Penguin Books, 1981.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (05.02.2018)
Sylabus: Tematické okruhy
1. Mahábhárata jako text a kontext

2. Příběh Mahábháraty I.: Předválečné knihy (I.-V.)

3. Příběh Mahábháraty II.: Válečné knihy (VI.-X.)

4. Příběh Mahábháraty III.: Poválečné knihy (XI.-XVII.)

5.-6. Postava: "Zbožný gambler Judhišthira"

7. Příběh, vyprávění, událost: "Dharma pes, Dharma volavka"

8.-9. Vypravěči, rámce a rituál: "Súta pravil"

10. Prostor: "Nejsvětější Kurukšétra"

11. Čas: "Klesl Ardžuna uprostřed boje"

12. Dharma a gender: "Šikhandin byl dříve ženou"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK