PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Emancipace nízkých kast - AINDV1137
Anglický název: Low castes emancipation
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (21.12.2016)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s procesem emancipace nízkých kast v Indii. Soustředí se zejména na
velkou část indické populace, která je v současnosti označována jako OBC (Other backward classes), tedy vlastně
varna šúdrů, a je tak vhodným pokračováním přednášky o dalitském hnutí.
Přednáška si všímá především kontextu, ve kterém se příslušníci nízkých kast začali politicky mobilizovat a
hlásit se o svůj podíl na ekonomicko-politické moci. Zamýšlí se nad tím, do jaké míry koloniální správa napomohla
či ovlivnila tyto procesy uvnitř indické společnosti, ať už prostřednictvím cenzů či dalších aktivit. Jako hlavní osu
politické mobilizace chápe kastovní příslušnost, zároveň však odmítá vykládat kastu coby „ryze“ koloniální produkt.
Proto je značná pozornost věnována fenoménu kasty a proměnám kastovního systému v moderním a současném
období. Těžištěm přednášky je rané stádium politické mobilizace v Maháráštře a Tamilnádu, následuje popis
politické mobilizace napříč indickým subkontinentem. Závěr přednášky tvoří popis dvou vybraných komunit, na
jejichž příkladech jsou demonstrovány konkrétní emancipační strategie, jež si tyto komunity vyvinuly.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (21.12.2016)
Základní studijní literatura:
Bayly Susan, Caste, Society and Politics in India. From the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge University Press 1999.

Jaffrelot Chrisophe, India´s Silent Revolution. The Rise of the Low Castes in North Indian Politics. Permanent Black 2003.

Další odborná literatura:
Dirks, Nicholas, Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India. Permanent Black 2001.

Gupta, Dipankar, Interrogating Caste. Understanding hierarchy and difference in Indian society. Penguin 2000.

Hardgrave, Robert L., The Nadars of Tamilnad. The Political Culture of a Community in Change. University of California Press 1969.

Kavlekar Kasinath, Non-brahmin Movement in Southern India 1873-1949. Shivaji University Press 1979.

Michelutti Lucia, The Vernacularisation of Democracy. Politics, Caste and Religion in India. Routledge 2008.

Radhakrishnan N. Reservation to the Backward Classes. The Indian Yearbook of International Affairs 1964.

Radhakrishnan P., Backward Classes in Tamil Nadu 1872-1988. EPW 10/25, 1990.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (21.12.2016)

1) Úvod do problematiky, vymezení cílů přednášky

2) Kasta a kastovní systém, teoretický přehled hlavních teorií

3) Společensko-politický kontext v raném koloniálním období

4) Mobilizační snahy nízkých kast v západní Indii

5) Cenzy indické populace v období 1800-1941

6) Nebráhmanské hnutí v jižní Indii

7) Počátek rezervací a indická ústava

8) První komise OBC a vývoj rezervací na severu Indie

9) Mandalova komise

10) Vývoj od Mandalovy komise do současnosti a zhodnocení současné koaliční politiky OBC

11) Jádavové

12) Nádárové

13) Shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK