PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny nezávislé Indie II - AINDV1132
Anglický název: History of Independent India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1004
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (20.02.2012)
Přednáškový kurz seznamuje studenty s politickými dějinami Indie po získání nezávislosti v roce 1947. Chronologicky řazené přednášky vytyčují v soudobých dějinách tři jasně ohraničená období: 1. od r. 1947 do předčasné smrti premiéra Šástrího v r. 1966, 2. od nástupu Indiry Gándhíové do destrukce Báburovy mešity v r. 1992, 3. od ekonomických reforem z první poloviny 90. let do současnosti. Historický příběh nezávislé Indie je prezentován jako permanentní napětí mezi jednotou a odstředivými silami nejrůznějšího charakteru a dobově proměnlivé síly, jež tuto státní jednotu ohrožují (náboženství, jazyky, kasty, etnika, soc.-ekonomické rozdíly ad.).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (20.02.2012)

Brass, Paul. The Politics in India since Independence. New Cambridge History of India, IV. 1, 1989.

Chandra, Bipan. India after Independence. Penguin 1999.

Guha, Ramachandra. India after Gandhi. Picador 2007.

Ananth, V. Krishna. India since Independence. Making Sense of Indian Politics. Pearson 2010.

Das, Gurcharan. India Unbound. Penguin 2000.

Frankel, Francine R. India´s Political Economy 1947-2004. Oxford 2005.

Nilekani, Nandan. Imagining India. Penguin 2008.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (20.02.2012)

1.                  Komentovaný přehled literatury; periodizace období; "unnatural country" - důvody, proč se dle všech predikcí Indie měla rozpadnout nebo se změnit v totalitní stát; představení situace v roce 1947 a rozdělení Britské Indie; smrt Gándhího

2.                  Připojení knížecích států; podrobnější popis v problematických státech - Haidárábád, Džúnágarh, Kašmír

3.                  Proces vzniku ústavy a její rozbor; problém oficiálního státního jazyka; uprchlíci z Pákistánu; hrozba komunalismu a komunismu

4.                  Boj o moc uvnitř Kongresu a vítězství Néhrúa; první volby v r. 52 - představení politických stran, průběh a výsledky voleb

5.                  Období "Néhrúovské Indie"; výzvy před novým státem v 50. letech - pozemkové reformy, hospodářské plánování, reformy školství a rozvoj technologického vývoje; jednotný občanský zákoník

6.                  Mezinárodní politika - Indie coby nový hráč na mezinárodní scéně, vztahy k sousedům (Pákistán, Čína) a ke světovým velmocím (US, SSSR), politika neutrality v 50. letech až do smrti Néhrúa (v kontextu svět. konfliktů)

7.                  Reorganizace států na jazykovém principu; problémy v Nágsku; Kašmír od konsolidace přes uvěznění Abdulláha

8.                  Výsledky voleb v r. 57; DMK v Tamilnádu; Kérala po nástupu CPI; Góa; počátky krize kongresové vlády

9.                  Konflikt s Čínou; pokusy o vyřešení otázky Kašmíru; smrt Néhrúa

10.              Lál Bahádur Šástrí; válka s Pákistánem v r. 65

11.              Nástup Indiry; neklid v regionech a posílení regionálních stran; ekonomické reformy v prvním období vlády Indiry; volby v r. 1967; boj o moc a rozkol Kongresu

12.              Volby v r. 1971; válka s Pákistánem a vznik Bangladéše

13.              Sílící krize v letech 1972-75; JP Movement; vyhlášení a průběh výjimečného stavu

14.              Koaliční vláda Džanty a její rozpad

15.              Indira a její vláda po návratu k moci; problémy v Ásámu a sikhský separatismus v Paňdžábu; smrt Indiry

16.              Rádžívova doba - přísliby naděje a příčiny zklamání

17.              Růst komunalismu a nástup BJP; období nestabilních vlád na přelomu 80. a 90. let - V.P. Singh a Č. Šékhar

18.              Nová vláda Kongresu pod vedením Narasimhy Ráa; ekonomické reformy v r. 92; Báburova mešita

19.              Emancipace nízkých a nedotýkatelných kast - role nových etnicko-sociálních politických stran; krize Kongresu ve druhé polovině 90. let; Kašmír po roce 89 až do konfliktu v Kárgilu

20.              Vláda BJP

21.              Gudžarát 2002; principy koaliční politiky v novém tisíciletí - retrospektiva i perspektiva

22.              Nový nástup Kongresu po r. 04; změna role Indie na mezinárodní scéně; ekonomické naděje, výzvy a největší problémy, jimž současná Indie čelí

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK