PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Přehled dějin Indie - AINDV1129
Anglický název: Survey of Indian History
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Je prerekvizitou pro: AINDV1120
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Přednáška si klade za cíl přehlednou formou seznámit studenty s dějinami indického subkontinentu od nejstarších
dob po získání samostatnosti Indie a Pákistánu v roce 1947. Podává základní periodizaci indických dějin,
poukazuje na hlavní směry vývoje od počátku známých dějin (protoindická civilizace), na vlny přistěhovalců od
nejstarší doby do počátku novověku a ukazuje jednotlivé významné státotvorné etapy v dějinách Indie (Maurjové,
Kušáni, Guptové, Harša, Dillíský sultanát, Mughalové, příchod Evropanů, britský Rádž), i jejich prostorovou a
časovou omezenost. Oproti tradičnímu pojetí reprezentovanému většinou obecných a populárních příruček
podává současně základní charakteristiky významných státotvorných útvarů v regionech (Kašmír, Bengálsko,
Tamilnádu aj.) s přesahem do dějin kultury a náboženství. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických
oborů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)

Pohovor nad seznamem prostudované literatury týkající se konkrétních témat indických dějin (zápočet).

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Základní:
Kulke, H., Rothermund, D. A History of India. Taylor & Francis. London, New York 1990.

Néhrú, D. Objevení Indie. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1957.

Nilakantasastri, A. K. A History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford University Press, Oxford 1971 (nebo další vydání).

Panikkar, K. M. A Survey of Indian History. Asia Publishing House, London 1964 (nebo další vydání).

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

Doporučená:
BASHAM, A. L. The Wonder that was India. Lightning Source Incorporated, New York 1959.

Indický subkontinent. Zeměpisné a historické panoráma. Kolektiv autorů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1980.

Krása, M., Marková, D., Zbavitel, D. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997.

Mazumdar, R. C. Advanced History of India. Macmillan, Delhi 1990.

SCHWARTZBERG, J. E. A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press, Oxford 1992.

THAPAR, R. The Penguin History of Early India. Penguin Books, New Delhi 2001.

WOLPERT, S. India. University of California Press, Los Angeles 1999.

Zbavitel, D. Starověká Indie. Panorama, Praha 1985.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Tematické okruhy
Zimní semestr:

1. Úvod do problematiky indické historiografie, periodizace dějin

2. Civilizace povodí Indu a Sarasvatí

3. Příchod Árjů a védská doba

4. Doba Buddhova a první státy

5. Výprava Alexandra Makedonského, dynastie Maurjů a rozpad prvního impéria

6. Přelom letopočtu - ob. politické nestability, ale i kulturního a hospodářského rozkvětu - Šungové, Řekové v Baktrii, Šakové, Parthové, Kušáni

7. Západní kšatrapové, Sátaváhanové, Kalinga, sangamové období na jihu Indie, obchod před nástupem Guptovců

8. „Zlatý věk“ v době dynastie Guptovců, kultura, náboženství a společnost

9. Říše krále Harši, poslední pokus o nadregionální sjednocení před muslimským obdobím

10. Indie před příchodem islámu I. - obecné vývojové tendence a charakteristika, Dakšin za Čálukjovců z Vátápi

11. Indie před příchodem islámu II. - Ráštrakútovci, Pálové, Gurdžarští Pratihárové; rádžpúti - charakteristika a obecný přehled jejich domén

12. Indie před příchodem islámu III. - Kašmír a Sindh, Bengálsko, Urísa a Dakšin; jižní Indie před příchodem islámu, Pallavové, Čólové, Pándjové, Hójašálové

Letní semestr:

1. Muslimské vpády, ustavení Dillíského sultanátu

2. Panovníci otrocké dynastie a dynastie Cháldží - expanze říše

3. Tughlakovci, vpád Timúra, kultura pod vlivem islámu, nová náboženská hnutí vzniklá kontaktem s islámem (náthové a súfíové, lingájati)

4. Bahmanský sultanát a nástupnické Dakšinské sultanáty

5. Jihoindická hinduistická říše Vidžajanagar

6. Slabost Dillíského sultanátu za Saídovců a Lódívců, situace v Indii před nástupem Mughalů

7. Příchod Portugalců na jih, charakteristika kolonialismu a jeho geneze

8. Mughalská říše - od Bábura k Akbarovi

9. Mughalská říše - Džahángír, Šáhdžahán a Aurangzéb, Maráthové za Šivádžího

10. Konec impéria a jeho nástupci, zápas o moc a nadvládu nad Indií - Mughalové po Aurangzébovi, Džátové, Maráthové, sikhové, Avadh

11. Východoindické společnosti a boj Evropanů o moc i území v 18. na přelomu 18. a 19. stol., Bengálské národní obrození, Indie před vypuknutím Povstání

12. Velké indické povstání, Indie korunní kolonií a vrcholný Rádž

13. Zrod indického nacionalismu, Indický národní kongres, neohinduismus, Muslimská liga, rozdělení Bengálska a hnutí svadéší, Indie do příchodu Gándhího

Gándhí jako otec a sjednotitel národa, neplodné konference a INC kampaně, teorie dvou národů, růst komunalismu, Indie za druhé světové války, vznik nezávislé Indie a Pákistánu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK