PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Historická gramatika indických jazyků (Prákrty) - AINDV1128
Anglický název: Historical Grammar of Indian Languages
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Je záměnnost pro: AINDV0018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
Přednáška systematicky podává vývoj indoárijštiny s důrazem na charakteristiky jednotlivých etap po stránce fonologické, morfologické a syntaktické. Všímá si rovněž typologických znaků a typologického posunu během vývoje do doby nejnovější. Důraz se klade na strukturní zachycení vývoje jazyka v jeho podstatných charakteristických rysech. Přednáška zahrnuje vývoj jazyka od nejstarší doby - jazyk védské literatury přes klasický sanskrt, středoindické období (prákrty) až po pozdní středoindické stadium (apabhramša) a novoindické jazyky. Zde se kromě genetického hlediska patřičná pozornost věnuje i jazykovému kontaktu během vývoje, v rámci indického jazykového svazu, a vlivům genetický odlišných jazykových rodin (drávidská, mundská, tibeto-barmská) na vývoj moderních indických jazyků. Přednáška je zaměřena na podrobnější popis vývoje hindštiny a jiných novoindických jazyků od zániku pozdních prákrtů (apabhramši), přibližně 10. stol. n. l. až po dnešní dobu a vyústí v dialektologii moderních jazyků, a to s důrazem na literární dialekty středověké hindštiny, případně bengálštiny.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (14.09.2012)

BEAMS, J., A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages, New Delhi 1970.
BLOCH, J., Indo-Aryan from the Veda to Modern Times, Libraire D’Amerique et D’Orient, Paris 1965
BUBENIK, V., The Structure and Development of Middle Indo-Aryan Dialects, Delhi 1996.
CARDONA, G., DHANESH, J., The Indo-Aryan Languages, London and New York 2003.
NARULA, S. S., Scientific History of the Hindi Language, New Delhi 1955.
TURNER, R. L., Indo-Aryan Linguistics, Delhi 1991.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

1. Historické etapy vývoje indoárijštiny.
2. Nejstarší období indoárijštiny - jazyk véd a jeho fonologické a morfologické rysy.
3. Klasický sanskrt a jeho fonologické a morfologické rysy.
4. Středoindické prákrty - fonologické a morfologické rysy.
5. Pozdní prákrty a apabhramše: fonologické a morfologické rysy.
6. Novoindické období a další divergentní vývoj jazyka v Indii.
7. Hindský areál a historické dialekty. Písma a písemnictví.
8. Fonologické změny a vznik nové slovní zásoby (hindská slovní vrstva tadbhava).
9. Hindské a novoindické podstatné a přídavné jméno: rod, číslo.
10. Pádový systém a vývoj deklinace v hindštině a v novoindických jazycích.
11. Slovesný systém: slovesné tvary a kategorie - kmen, čas,vid a nefinitní tvary.
12. Syntax a syntagmatika nefinitních slovesných tvarů.
13. Jazykový kontakt v rámci indického jazykového svazu a původ slovní zásoby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK