PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indické reálie a společnost - AINDV1126
Anglický název: Indian Life and Institutions
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIN100007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Cílem přednášky je obeznámit posluchače se základními reáliemi současné Indie s důrazem na odlišnosti vůči
reáliím západní společnosti. Přednáška zároveň posluchačům uvede tyto reálie do kontextu jejich historického
formování, ukáže jejich vnitřní provázanost a regionální odlišnosti. Má být i praktickým úvodem do problémů
vzájemného porozumění a interkulturní komunikace a má sloužit i jako průprava pro pobyt a práci v oblasti.
Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (18.01.2018)

Aktivní účast na hodinách, samostatné studium literatury, závěrečný test.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Základní:
Krása, M., Marková, D., Zbavitel,D. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997. (Kapitola Indie dneška.)

Marková, D. Hrdinky Kámasútry. Dar Ibn Rushd, Praha 1998.

Preinhaelterová, H. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1997.

Preinhaelterová, H. Moje bengálské přítelkyně. Jos. R. Vilímek, Liberec 1998.

THAROOR, S. The Elephant, the Tiger and the Cellphone. Penguin, New Delhi 2007.

Doporučená:
AHUJA, R. Social Problems in India. Rawat Publications, Delhi 2007.

ASSAYAG, J., FULLER J.C. Globalizing India-Perspectives from Below. Anthem Press, London, New York 2005.

LEACH, E., R. Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan. Cambridge University Press, London 1960.

RAO, M. N. Madras Mosaic. Parity Paperbacks, New Delhi 2006.

UBEROI, P. (ed), Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University Press, Oxford, 1993.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed). Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005, 355 s. (Kapitoly: Tradice a moderní společnost, hinduismus, Islám v Indii, Křesťanství v jižní Asii, Sekularismus a sekularizace v Indii.)

VENKATACHALAPATHY, A.R. In those Days there was no Coffee. Yoda Press, New Delhi 2006.

Zbavitel, D. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. DharmaGaia, Praha 1993.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Tematické okruhy:
1. Úvod do problematiky jihoasijských společností

2. Základní odlišnosti socio-lingvistické, etiketa

3. Kultura jídla a stravování

4. Doprava v Indii

5. Člověk, čas a prostor v indické kultuře

6. Indický kalendář a svátky

7. Náboženství, sekularismus a veřejný prostor

8. Trávení volného času

9. Indická média

10. Rodina a rodinné vztahy

11. Postavení ženy

12. Kasty a mimokastovní společenství v dnešní Indii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK