PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Buddhismus - AINDV1117
Anglický název: Buddhism
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KLP [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATB00033
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ATB00006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Předmět Buddhismus je dělený symbolicky podle „trojího klenotu“ buddhistů: tedy Buddhy, jeho Dharmy a obce
mnichů či Sanghy. V první části se podrobně pojednává o životě Buddhy Šákjamuniho. V druhé je představená
jeho nauka (Dharma), tj. ústřední body jeho nauky. V poslední části (Sangha, mnišská obec) je nastíněný vývoj
buddhismu a jeho šíření do jednotlivých asijských zemí. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických
oborů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Základní:
“Maháparinibbánasutta“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy IV. DharmaGaia, Praha 1995.

“Sútra o roztočení kola zákona“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I. DharmaGaia, Praha 1994, 11-15;

nebo “Rozprava o roztočení kola zákona“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života. Vyšehrad, Praha 1997, 301-

304 (1. vyd. Prameny života. Vyšehrad Praha 1982, 250-253).

CARRITHERS, M. Buddha. Odeon, Praha 1994.

FIŠER, I. Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu. DharmaGaia, Praha 1992.

MILTNER, V. Vznik a vývoj buddhismu. Vyšehrad, Praha 2001.

WILLIAMS, P. Mahāyāna Buddhism. The Doctrinal Foundations. Routledge, London, New York 1989.

WILLIAMS, P. Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice. Ex oriente, Praha 2011.

Doporučená:
CONZE, E. Stručné dějiny buddhismu. přel. Jolana Navrátilová, Jota, Brno 1997.

Dhammapadam: Buddhistická sbírka průpovědí správného života. přel. Vincenc Lesný, Symposion, Praha 1947.

Dhammapadam: Cesta k pravdě. přel Karel Werner, CAD Press, Bratislava 2001 (1. vyd. Odeon, Praha 1992).

DUTT, S. Buddhist Monks and Monasteries of India. Motilal Banarsidass, Delhi 1988.

Džátaky. Příběhy z minulých životů Buddhy. přel. Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 1992.

EARHART, H. B. Náboženství Japonska: Mnoho tradic na jedné svaté cestě. přel. Robin Heřman, Prostor, Praha 1998.

FILIPSKÝ J., VACEK, J. Ašóka. Svoboda, Praha 1970.

SAMUEL, G. The Origins of Yoga and Tantra. Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (20.07.2015)
Tematické okruhy:
1.-3. Předbuddhistická Indie

4.-5. Mládí Siddhártovo

6. Cesta za probuzením

7. Roztočení kola dharmy a čtyři vznešené pravdy

8. Rozprava o ne-já

9.-10. Dvanáctičlenný řetězec podmíněného vznikání

11. Buddhovo působení

12. Odchod v parinirvánu: Maháparinibbánasutta

13.-14. Buddhistické koncily, vláda Ašóky

15.-16. Počátky hnutí mahájány

17.-18. Mahájánské texty, klášterní univerzity v Indii do příchodu muslimů

19.-20. Tantrický buddhismus

21. Buddhismus v oblasti Hedvábné stezky

22. Buddhismus v Číně a Koreji

23. Buddhismus v Japonsku

24. Buddhismus v JV Asii (Barma, Thajsko, Kambodža, Laos)

25.-26. Buddhismus v Tibetu a Mongolsku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK