PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historický seminář - AINDV1104
Anglický název: Historical Seminar
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV5104
Garant: PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (07.10.2011)
Seminář doplňuje přednáškový kurz věnující se politickému vývoji Indie po roce 1947. Studenti budou v jeho rámci systematicky sledovat aktuální politické dění v Indii, pokoušet se mu porozumět v kontextu historickém i společenském, seznámí se též s klíčovými texty určujícími jednotlivé milníky v novodobých politických dějinách, o nichž bude vedena řízená kritická diskuse. Škála těchto textů bude značně široká - dobové dokumenty, významné politické projevy, stranické programy, pasáže indické ústavy, reflexe politických událostí v krásné literatuře ad. Tematika jednotlivých hodin vždy, byť volně koresponduje s tématy probíranými na přednášce.
Hodnoceným výstupem semináře bude písemná práce (12-15 NS), jejíž téma si student po konzultaci zvolí nejpozději do začátku letního semestru.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (07.10.2011)

1.-2. Rozdělení britské Indie v r. 1947 a vznik dvou států - Indie a Pákistánu; teorie dvou národů a její kritika

3.-4. Proces připojení knížecích států; Kašmír jako neuralgický bod vztahů obou mladých států

5. Indická ústava a rozbor jejích klíčových článků

6.-8. Indické politické strany a stranický systém; volby v největší demokracii světa

9. Principy socialistické orientace v tzv. Néhrúovské Indii

10.-11. Indie a svět - vývoj role Indie na mezinárodní politické scéně

12. Indie a Pákistán

13. Indie a Čína

14.-16. Období vlády Indiry Gándhíové - vítězství, ale i "temná noc" indické demokracie

17.-19. Indický komunalismus - teorie a chronologický vývoj (s důrazem na Ajódhju, Gudžarát a Urísu)

20.-21. Ekonomické reformy v 90. letech a jejich společensko-politické důsledky

22.-24. Indie očima optimisty i pesimisty - výzvy, problémy a naděje současné Indie (ekologie, separatismus, genderová otázka, nereformované zemědělství, dynastická demokracie, útlak kmenového obyvatelstva, svoboda projevu, proklamovaná nenasycenost indického trhu, indické zahraniční komunity NRI ad.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK