PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní kurz sanskrtu I. - AINDV1031
Anglický název: Elementary Sanskrit I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)
Předmět je určen všem studentům se zájmem o klasický jazyk starověké Indie, pro něž sanskrt není hlavním
studovaným jazykem. Zvýšený důraz je proto kladen na jeho praktické zvládnutí, tak aby student dokázal sám za
pomoci slovníku či příruční gramatiky číst a po prostudování relevantní odborné literatury i interpretovat lehčí
sanskrtské texty, zejména z vyprávěcí a nábožensko-vyprávěcí literatury.
Výuka postupuje v souladu s učebnicí (Strnad, Zbavitel), jejíž jednotlivé lekce jsou doplňovány dodatečnými
cvičebními texty (překlady krátkých vět ze sanskrtu i z češtiny, doplňování sandhi ve cvičných větách, tvoření
příslušných pádových tvarů ad.). V zimním semestru je větší pozornost věnována písmu dévanágarí, tak aby je již
od letního semestru student bez větších obtíží zvládal plynule číst i psát. Na konci letního semestru student ovládá
deklinace vokalických kmenů a prézentní systém slovesa.
Vzhledem k nižší hodinové dotaci předmětu se v prvním roce probere přibližně jedna třetina učebnice (18 lekcí), a
logicky se proto předpokládá pokračování studia Základního kurzu sanskrtu II.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75 % výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

BUCKNELL, S. R. Sanskrit Manual. Motilal Banarsidas, New Delhi 2010.

FRIŠ, O. Sanskrtská čítanka. ČSAV, Praha 1956.

MACDONELL, A. A. A Sanskrit Grammar for Students. Oxford University Press, New Delhi 1986 (nebo jiná vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

strnad, j., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK