PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Gándhí – člověk a mýtus - AINDV1018
Anglický název: Mahatma Gandhi - the Man and the Myth
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)
Přednáška se zabývá politickým, společenským i náboženským významem a odkazem nejvýznamnější osobnosti
moderní indické historie. V prvé řadě nabízí hlubší seznámení s životními osudy M.K. Gándhího, nazírané vždy v
širším dobovém kontextu. Zároveň na konkrétních příkladech upozorňuje na nebezpečí nekritické fascinace či na
případy nacionalisticky motivované historické manipulace s moderním mýtem „Gándhí“, ať už ze strany jeho
četných životopisců nebo indických i světových politiků a intelektuálů. Přednáška je vhodná i pro studenty
neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)
Základní:
ADAMS, JAD, Gandhi: Naked Ambitions. Qurcus, London 2010.

FILIPSKÝ, J., M. K. Gándhí. Horizont, Praha 1989.

FISCHER, LOUIS, The Life of Mahatma Gandhi. Collier Books, New York 1969.

GÁNDHÍ, MAHÁTMA, Hind svarádž: indická samospráva. Doplněk, Brno 2003.

GÁNDHÍ, MAHÁTMA, Moj experiment s pravdou. Slovenský spisovatel, Bratislava 1989.

LELYVELD, JOSEPH, Great Souls, Mahatma Gandhi and his Struggle with India. Alfred A. Knopf, New York 2011.

WOLPERT, STANLEY, Gandhi’s Passion. Oxford University Press, New Delhi 2001

Doporučená:
MAJMUDAR, UMA, Gandhi’s Pilgimage of Faith. State University of New York Press, New York 2005.

PAREKH, BHIKHU, Gandhi: A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York 2011.

WEBER, THOMAS, Gandhi as Disciple and Mentor. Cambridge University Press, Cambridge 2004.

film Gándhí, režie: Richard Attenborough, 1982.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)
Tematické okruhy:
1. Kritika životopisné i odborné literatury, hranice mezi historickou realitou a mýtem v indickém kontextu, „experimenty s pravdou“ jako motto i alibi Gándhího životního příběhu

2. Dobový společenský a politický kontext konce 19. stol., formující vlivy v dětství a dospívání (zejména literárně-intelektuální a zbožného lidového hinduismu)

3. Studium v Londýně a počátky sebeobjevování v jižní Africe

4. První úspěch satjágrahy, její filozofické uchopení a kritický rozbor v širším rámci indické filozofické a politické tradice

5. Slavný návrat do Indie a střet s dobovou realitou indického nacionalismu, představení klíčových politických postav před nástupem Gándhího do čela Indického národního kongresu, podstata výjimečnosti jeho přístupu

6. Hlad jako zbraň - filozofické pojetí hladovky a hranice jejích úspěchů, masakr v Amritsaru a konec dialogu s britským impériem

7. V čele Kongresu, masové úspěchy satjágrahy na poč. 20. let, motivy jejího předčasného zastavení, názorový rozkol v Kongresu vedoucí k odchodu významných politiků, počátky opozice a nenávisti vůči Gándhímu

8. Gándhího pojetí „apolitické politiky“ a obratná manipulace ze zákulisí, khádí a Velký solný pochod a jejich význam pro výchovu indických mas

9. Neúspěch „špatného“ diplomata na konferenci v Londýně, Gándhího autoritativní ochranářský vztah k nedotýkatelným, kritika pojmu „haridžan“, hladovka jako vydírání a její ryzí plod v podobě Púnského paktu

10. Schizofrenie filozofie nenásilí (nejen) za 2. sv. války, „apolitický“ manipulátor při politickém dělení Britské Indie

11. Gándhího vztah k muslimům a křesťanům, utopické představy o podobě nezávislé Indie

12. Životní úspěch v hořící Kalkatě r. 1946, životní neúspěch při získání indické svobody v r. 1947 - rozpad všech snů

13. Proč Gándhí musel zemřít?, manipulace s jeho odkazem a budování mýtu v nezávislé Indii i v zahraničí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK