PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klasický islám - AINDV1017
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADI400005
Garant: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

Přednáška je podává základní přehled dějin a základních forem islámu. Řazení probíraných témat odpovídá
monografii Duchovní cesty islámu. Přednášející vychází z předpokladu, že kniha je běžně dostupná a při
přednášce jde podstatně dál za její text. Výklad o vzniku islámu, Koránu a hadísech zahrnuje i nové hypotézy a
výklad o současných trendech studií. Výklad o právu si všímá současných diskuzí o způsobu uplatnění šarí'y.
Podobně bude rozvinut výklad o súfismu.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

Základní:
Luboš Kropáček, Duchovní cesty islámu. Vyšehrad: Praha 1992.

Luboš Kropáček, Súfismus. Vyšehrad, Praha 2008.

Luboš Kropáček, Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy, Praha: Vyšehrad 1999.

Luboš Kropáček, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad 1996.

Gabriel Pirický, Islám v Turecku: Fethullah Gülen a Nurcuovia, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 2004.

Doporučená:
Davies, A.M.: History of Linguistics, Vol. IV: Nineteenth-Century Linguistics, Longman, 2005

Helbig: Geschiste der neueren Sprachwissenschaft. Leipzig 1973 (resp. český překlad)

Sampson G.: Schools of Linguistics, Stanford University Press, 1980

Newmeyer J.: Linguistic Theory in America. Academic Press, 1980

Texty lingvistů, o kterých bude řeč, viz čtení k jednotlivým týdnům.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

Tematické okruhy:
1. Vznik islámu

2. Muhammad

3. Pravověrní chalífové a kořeny schizmatu

4. Korán

5. Sunna

6. Tříbení teologického dogmatu

7. Eschatologie

8. Pět pilířů: šaháda, tahára, salát

9. Pět pilířů: zakát, ramadán, hadždž, džihád

10. Právo: vývoj fiqhu, právní kvalifikace osob a činů

11.Rodinné, dědické a trestní právo

12. Státní moc, právní reformy

13.Mystika: témata a tendence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK