PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literatury v novoindických jazycích - AINDV1010
Anglický název: Literatures in Modern Indian Languages
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Biljana Zrnic, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Přednáška představuje nejdůležitější autory, díla, styly, literární hnutí a vývojové tendence v literaturách hindštiny,
bengálštiny a tamilštiny. Samostatný specifický celek tvoří moderní anglo-indická literatura, ať už z per autorů
žijících v Indii, jež svá díla adresují širšímu mezinárodnímu publiku, nebo vzniklá v prostředí indických
zahraničních komunit a Indii reflektující z vnější. Pro úplnost přehledu se přednáška rovněž okrajově dotýká
klíčových děl a vývojových specifik v literaturách dalších novoindických jazyků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Samostatná četba českých a dostupných anglických překladů původních literárních děl, se zvýšeným důrazem na hlavní studovaný jazyk. Seznam své četby student předkládá u zkoušky a následně se od něj odvíjí podstatná část ústního pohovoru.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Nora Melnikova, Ph.D. (11.12.2017)

Bengálská literatura - povinná četba:

 

BL: ZBAVITEL D., Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi, ExOriente, Praha 2008.

 

BANDJOPÁDHJÁJ, B., Píseň o cestě, př. D. Zbavitel, 2. opr. vyd., ExOriente, Praha 2010.

BANDJOPÁDHJÁJ M., Plavec na řece Padmě, př. D. Zbavitel, Československý spisovatel, Praha 1954.

Bengálské milostné balady, př. D. Zbavitel, SNKLHU, Praha 1956.

DEBÍ, A., Kdyby zdi promluvily, př. H. Preinhaelterová, ExOriente, Praha 2009.

Dusivá noc: Moderní bengálské povídky, ExOriente, Praha 2009.

Na prahu štěstí. Výbor moderní bengálské poezie, př. B. Čapková-Knotková, H+H, Praha 1997.

GANGOPÁDHJÁJ S., Ohromný svět, př. H. Preinhaelterová, ExOriente, Praha 2008.

ONDRAČKA, L. (ed.), Mé zlaté Bengálsko, ExOriente, Praha 2008.

ŠANKAR, Lidská džungle, př. D. Zbavitel, ExOriente, Praha 2011

THÁKUR R., Básně a veršovaná dramata, př. D. Zbavitel a V. Lesný, SNKHLU, Praha 1958.

THÁKUR R., Muž a žena. Sedm novel o lásce a manželství, př. D. Zbavitel, Odeon, Praha 1976.

THÁKUR R., Gítáňdžalí, př. D. Zbavitel, Odeon, Praha 2000.

 

* Další základní:
Kromě základních překladů jednotlivých literárních děl do češtiny nebo jiného evropského jazyka, které tvoří součást domácí přípravy (základní odkazy se najdou v níže uvedené doporučené literatuře), budou studenti studovat podle některých souhrnných zpracování dané literatury:
Bandyopadhyay, A. K. History of Modern Bengali Literature. Calcutta 1986.
DAS, K. S. A History of Indian Literature: 1800-1910. Western Impact: Indian Response. Sahitya Akademi 1991.
DAS, K. S. A History of Indian Literature: 1911-1956. Struggle for freedom. Triumph and Tragedy. Sahitya Akademi 1995.
Gaeffke, P. Hindi literature in the twentieth century. Wiesbaden 1978.
GOPAL, P. The Indian English Novel: Nation, History, and Narration. Oxford University Press, Oxford 2009.
KNOTKOVÁ, B. Poesie bengálského modernismu v komparativním kontextu. FF UK, Praha 2003.
LIMBALE, S. Towards an Aesthetic of Dalit Literature. Mukherjee, Alok K. (trans.). Hydebarad: Orient Longman 2004.
MARKOVÁ, D. Moderní hindská povídka. Orientální ústav AVČR, Praha 2003.
MEHROTRA, A. K. A History of Indian Literature in English. Columbia University Press. New York 2003.
Sen, S. History of Bengali Literature. Calcutta 1960.

* Doporučená:
AMARESH, D. (ed.), Encyclopaedia of Indian Literature. 6 Vols. Sahitya Akademi 1998-1994.
JEYAMOHAN. Navína tamililakkiya arimugam. Ujirmai patippagam, Chennai 2007.
KRISHNASWAMY S., SRILATA K. (ed.). Short Fiction from South India. Oxford University Press, Oxford 2008.
Lesný, V. Rabíndranáth Thákur, Osobnost a dílo. Praha 1937.
SINGH, K., RAI, A., and YADAV, J. (eds.). Dalit literature. Challenges and Potentialities. New Delhi: Creative Books 2009.
Zbavitel, D. Rabíndranáth Thákur. Praha 1961.

 

 

Hindská literatura - povinná četba:

Romány
Avasthí, Rádžéndra. Květy džungle. Přel. O. Smékal. Praha: Odeon, 1987.
Jádav, Rádžéndra.
Celé nebe. Přel. D. Marková.Praha: Odeon, 1976.
Prémčand.
Oběť. Přel. O. Smékal. Praha: SNKLHU, 1957.
Rákéš, Móhan.
Temné komnaty. Přel. D. Marková. Praha: Odeon, 1979.

Výbory povídek a poezie
Daleko z Indie. Uspořádala a přeložila D. Marková. Praha: Sdružení Kontinenty, 2010.

Jednadvacáté století. Moderní hindské povídky. Přel. D. Marková. Praha: DharmaGaia, Kontinenty, 2005.

Kamléšvar. Ztracený námořník. Přel. D. Marková. Praha: Odeon, 1981.
Moderní hindské povídky. Uspořádala a přeložila D. Marková. Praha: Dar Ibn Rushd, 2000.
Pohádka o písni a jiné indické povídky. Praha: SNKL, 1953.
Povídky z Indie. Uspořádal K. Natwar Singh. Praha: Odeon, 1985.
Země se sněžnou čelenkou. Moderní hindská poezie. Uspořádal a přel. O. Smékal. Praha: Československý spisovatel, 1975.

Mírábáí. Mé srdce splyne s tvým. Přel. Nora Melnikova. Praha: DharmaGaia, 2017.

Sekundární literatura

McGregor, R. S. Hindi Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1984.

McGregor, R. S. Hindi Literature of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974.

Gaeffke, P. Hindi Literature in the Twentieth Century. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1978.

Hawley, J. S. Three Bhakti Voices. Oxford University Press, 2005.

Hawley, J. S. The memory of love: Sūrdās sings to Krishna. Oxford University Press, 2009.

Kršna a osm pečetí. Přel. a úvodní studii napsal Vladimír Miltner. Praha: DharmaGaia, 1994.

Marková, D. Moderní hindská povídka. Praha: Orientální ústav Akademie věd, 2003.

Marková, D. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2011.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Nora Melnikova, Ph.D. (11.12.2017)

Tematické okruhy ZS:

Bengálská literatura

1. Počátky moderní indické literatury

2. Kontinuita žánrů a témat v raně koloniálním období a v lidové tvorbě

BL: 109-142

Četba:

Ondřej Himmer: Tantrický višnuismus v Bengálsku (Mé zlaté Bengálsko)

Jindra Štolcová: Vzpurná dítka krvavé matičky Kálí (Mé zlaté Bengálsko)

Osudy bratří Alála a Dulála (Bengálské milostné balady)

3. Bengálská renesance

BL: 143-160

Téma: Íšvarčandra Bidjáságar (Zuzana Špicová)

4. Moderní literatura v 19. století

BL: 161-194

Téma: Bankimčandra Čattopádhjáj a Ánandamath

5. Rabíndranáth Thákur

BL: 195-244

Četba:

Gítáňdžalí

Čitrángadá a 50 básní dle vlastního výběru (Básně a veršovaná dramata)

Zborcené hnízdo (Muž a žena)

6. V Thákurově stínu: 1. polovina 20. století

BL: 245-271

Četba: Šaratčandra Čattopádhjáj: Debdás (Zuzana Špicová)

7. Literatura rozděleného Bengálska I

Četba:

Mánik Bandjopádhjáj: Plavec na řece Padmě

Bibhútibhúšan Bandjopádhjáj: Píseň o cestě

8. Literatura rozděleného Bengálska II

Četba:

Šankar: Lidská džungle

Ášápúrná Debí: Kdyby zdi promluvily; Vypsanou propisovací tužkou; Nestoudnice (Kdyby zdi promluvily)

Suníl Gangopádhjáj: Ohromný svět; Květiny a žena; Běženci a honci; Nířina nemoc; Božský posel aneb ohmataný peníz (Ohromný svět)

Hásán Ázizul Hak: Supi (Dusivá noc); Klec (PLAV)

Mahášvetá Debí: Lov (Dusivá noc)

Ábul Bášár: Safarův příběh (Dusivá noc)

Humájún Áhmed: Odpoledne (Dusivá noc)

Samareš Madžumdár: Khejáli (Dusivá noc)

Tilottamá Madžumdárová: Psí matka (Dusivá noc)

Nabárun Bhattáčárja: Úleťáci (PLAV)

Blanka Knotková: Na prahu štěstí. Výbor moderní bengálské poezie


Hindská literatura

9.-12. ZS

9. Poezie santů, Mírábáí

10. Osm pečetí, Súrdás, Tulsídás

11. Banárasídás, dvorská poezie

12. Počátky moderní literatury, próza a poezie počátku 20. století

1.-5. LS

1. Čhájávád; hindská próza od Prémčanda do roku 1947

2. Psychologizující směr, pragativád

3. Nová povídka, nepovídka

4. Regionální román, sámántar a sačétan

5. Současná literatura, dalitská literatura, autorky v moderní hindské literatuře

více informací viz kurz Moodle "Indické literatury: hindská literatura"

 

Tamilská literatura

 

6. První díla a literární hnutí v tamilštině
7. Pudumeipittan, Džejakándan a další
8.-9. Současná tamilská literatura
10.-11. Dalitská literatura
12. Anglo-indická literatura - vnitřní a vnější reflexe indické reality

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK