PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Přehled dějin Indie - AINDV1009
Anglický název: Survey of Indian History
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (27.05.2010)
Přednáška si klade za cíl přehlednou formou seznámit studenty s dějinami indického subkontinentu od nejstarších dob po
získání samostatnosti Indie a Pákistánu v roce 1947. Podává základní periodizaci indických dějin, poukazuje na hlavní
směry vývoje od počátku známých dějin (protoindická civilizace), na vlny přistěhovalců od nejstarší doby do počátku
novověku a ukazuje jednotlivé významné státotvorné etapy v dějinách Indie (Maurjové, Kušáni, Guptové, Harša, Velcí
Mughalové, příchod Evropanů a zvláště Angličanů, období nezávislosti), i jejich prostorovou a časovou omezenost. Oproti
tradičnímu pojetí reprezentovanému většinou obecných a populárních příruček podává současně základní charakteristiky
významných státotvorných útvarů v regionech (Bengálsko, Tamilnádu aj.) s přesahem do dějin kultury.

Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (27.05.2010)

KULKE, H., ROTHERMUND, D., A History of India, London, New York 1990.

NÉHRÚ, D., Objevení Indie, Praha 1957.

NILAKANTASASTRI, A. K., A History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar, Madras 1955 (nebo

další vydání).

PANIKKAR, K. M., A Survey of Indian History, London 1964 (nebo další vydání).

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J., Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

Další odborná literatura:

INDICKÝ SUBKONTINENT, Zeměpisné a historické panoráma, Kolektiv autorů, Praha 1980.

KRÁSA, M., MARKOVÁ, D., ZBAVITEL, D., Indie a Indové od dávnověku k dnešku, Praha 1997.

MAZUMDAR, R. C., Advanced History of India, Delhi 1990.

ZBAVITEL, D., Starověká Indie, Praha 1985.

Další studijní pomůcky:

SCHWARTZBERG, J. E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press 1992.

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (27.05.2010)

Zimní semestr:

1. Periodizace indických dějin

2.-3. První osídlení indického subkontinentu

4.-5. Proto-indická civilizace

6.-7. Doba nejstaršího buddhismu a Maurjovců

8. Kušáni, Guptové, Harša

9-10. Přehled dějin jižní Indie do období Vidžajanagaru

11. Vpád muslimů

12.-13. Muslimský sultanát

Letní semestr:

1-2. Vidžajanagar

3.-4. Mughalské impérium

5. Maráthové

6. Pronikání Evropanů

7.-8. Východoindická společnost

9. Povstání 1857

10. Období kolonialismu

11-12. Boje za indickou nezávislost

13. Získání nezávislosti a nástin moderního období

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK