PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Jazyková politika Indie - AINDV0029
Anglický název: Language policy in India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1016
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (12.06.2013)
Přednáška si klade za cíl popsat vnímání jazyka a jazykovou politiku současné Indie včetně krátkého historického
nástinu. Soustředí se na specifika některých regionů, problém hledání a používání společného jazyka, používání
jazyků při výuce, plánování jazyka atd.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (12.06.2013)

Aggarwal Santosh, Three Language Formula. An Educational Problem. Gyan Books 1991.

Mitchell Lisa, Language, Emotion, and Politics in South India: The Making of a Mother Tongue. Permanent Black 2010.

Sarangi Asha (ed.), Language and Politics in India. OUP 2010.

Shapiro C. M., Schiffma F. H., Language and Society in South Asia. Motilal Banarsidass 1981.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (12.06.2013)

1. Jazyky Indie

2. Historický nástin problematiky

3. Tamilský nacionalismus

4. Hindský nacionalismus

5. Ándhra pradéš a specifika ostatních regionů

6. Reorganizace států na jazykovém základě

7. Úřední jazyk/národní jazyk

8. Specifika používání indických jazyků dnes

9. Plánování jazyka v současné Indii

10. Výuka jazyků v současné Indii

11. Jazykové slovníky a učebnice

12. Problematika neliterárních/kmenových jazyků

Trendy dalšího vývoje

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK