PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tamilština – jazyk a interpretace textů Ib - AIN500024
Anglický název: Tamil - Language and Interpretation of Texts Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)
Kurz se zaměřuje na tamilské texty, a to jak odborné, tak v podobě románů či krátkých povídek současných autorů.
Na těchto textech si studenti také prohlubují znalost tamilské gramatiky, které je věnována patřičná pozornost u
složitějších gramatických tvarů a syntaktických konstrukcí. Kromě jazykových dovedností se kurz soustředí i na reálie
a schopnost je správně interpretovat. Proto jsou k výuce voleny texty odpovídajícího charakteru.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

BEYTHAN, H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, Leipzig 1943.

CORRÉ, A., The Structure of Tamil. University microfilms 1962.

DEIGNER Josef, Syntaktische Analyse von Verbalpariticip und Infinitiv im modernen Tamil. Harrasowitz Verlag 1998.

KOTHANDARAMAN P., A Grammar of Contemporary Tamil. IITS 2007.

SUBRAMANIAN P. R., Tamiḻ naṭai kaiyēṭu. Chennai: Mozhi 2004.

SUBRAMANIAN P. R., Taṟkālat tamiḻ maraputtoṭar akarāti. Chennai: Mozhi, 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK