PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt – jazyk a interpretace textů IIa - AIN500013
Anglický název: Sanskrit - Language and Interpretation of Texts IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)
Interpretace kávjových textů je určena pokročilým studentům, kteří mají dostatečné gramatické a lexikální znalosti.
Tento předmět rozvíjí schopnosti porozumět složitému textu, interpretovat ho po stránce gramatické a obsahové a
postupně vede ke schopnosti samostatné práce s obtížným kávjovým textem. Rozvíjí se tu schopnost interpretace
daného textu také s přihlédnutím ke zvláštnostem jeho literární formy, částečně za použití klasických domácích
komentářů. Půjde především o interpretaci Kálidásova Meghadūtam, v první etapě také s výběrem z domácích
komentářů. Podle zájmu studentů a volby pedagoga lze volit některé z dalších významných děl klasické kávjové
literatury (např. Amaru, Bhartrhari, Bilhana, Kalhana, Bána).
Bude rovněž přihlíženo k existujícím překladům do češtiny a bude kriticky zkoumána zejména jejich přesnost obsahu i
formy (O. Friš, D. Zbavitel ad.). Předmět má studenty motivovat k samostatné překladatelské činnosti v oblasti
klasické sanskrtské literatury, tak aby dále rozvíjeli dlouholetou překladatelskou tradici české indologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

Kálidása’s Meghadúta with the Commentary of Vallabhadeva. Edited by E. Hultzsch and A. Wezler. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1998 (nebo jiné vydání).

KÁLIDÁSA, Oblak poslem lásky. Přel. O. Friš. Praha: SNKLHU, 1954.

WARDER, A. K., Indian Kavya Literature. Delhi: Motilal Banarsidass, 1898-92.

Winterniz, M., History of Indian Literature, Vol. I-III. Delhi: Motilal Banarsidass, 1981-1985 (nebo jiné vydání).

Další literatura:
Kále, M.R., A Higher Sanskrt Grammar. Bombay: Gopa’l Na’ra’yen & Co., 1922 (nebo jiné vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford: Clarendon, 1960 (nebo jiná vydání)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK