PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt – jazyk a interpretace textů Ib - AIN500012
Anglický název: Sanskrit - Language and Interpretation of Texts Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)
Předmět se zaměřuje na četbu a rozbor základních nábožensko-filosofických textů hinduismu. Překládány a
interpretovány jsou vybrané obtížnější pasáže z upanišad, pozornost při četbě je již soustavně věnována i některým
autoritativním komentářům (Šankara, Rámánudža ad.). Na této úrovni znalosti sanskrtu by měl být student schopen
textům samostatně porozumět, vyučující proto tematiku četby rozšiřuje kratšími přednáškovými vstupy, které
jednotlivé filosofické otázky zasazují do kontextu vývoje hinduistického filosofického myšlení. Ve druhé části kurzu
jsou s podobným cílem i metodikou výuky čteny a interpretovány vybrané pasáže z Jógavásišthy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

APTE, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

MONIER-WILLIAMS, M., A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass. Delhi 2012 (1899)

OLIVELLE, P., The Early Upanisads: Annotated Text and Translation. New York / New Delhi, Oxford University Press / Munshiram Manoharlal, 1998.

PANSIKAR, S. (ed., transl.), The Yogavasistha of Valmiki. Delhi, Motilal Banarsidass 2006.

SPEIJER, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

Upanišady. Přel. D. Zbavitel. Praha, DharmaGaia 2004.

WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK