PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt – jazyk a interpretace textů Ia - AIN500011
Anglický název: Sanskrit - Language and Interpretation of Texts Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)
Předmět se zaměřuje na hlubší seznámení s vrcholným dílem puránové literatury – Bhágavata puránou, a na jeho
jazykový i obsahový rozbor. Interpretace vybraných, obtížných pasáží této purány sleduje jak různé podoby
mytologického vyjádření bhaktického vztahu k Bohu, tak i pronikání zjednodušených či pro potřeby bhakti
deformovaných myšlenek klasických filosofických škol (zejm. sánkhji a védánty). Student je zde rovněž systematicky
konfrontován s komentářovou tradicí, k níž je při četbě i interpretaci přihlíženo.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

APTE, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

MANI, V., Puranic Encyclopaedia. Delhi, Motilal Banarsidass 2003.

MONIER-WILLIAMS, M., A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass. Delhi 2012 (1899)

SPEIJER, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

SHASTRI, J.L. (ed.), Bhagavata Purana of Krsna Dvaipayana Vyasa. Delhi, Motilal Banarsidass 1999.

WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Praha, Vyšehrad 1986.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK