PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Samostatný překlad - AIN500009
Anglický název: Independent Translation
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KLP [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Anotace
Samostatný překlad navazuje na Překladatelská cvičení a, b. Jedná se o nevyučovaný předmět zakončený klauzurní
prací. Student si z řad vyučujících Indologického semináře vybere tutora dle svého jazykového zaměření, s nímž se
dohodne na konkrétním textu k překladu a na požadované délce vzhledem k obtížnosti textu (u novoindických jazyků
přibližně v rozsahu 30 normostran, u sanskrtu v rozsahu 150–200 veršů). Student se zaměřením na novoindický jazyk
si může zvolit mezi textem odborným a literárním. Se svým tutorem může problémy překladu průběžně konzultovat a
ve výsledné odevzdané verzi musí prokázat své překladatelské schopnosti jak po jazykové a stylistické stránce, tak i
z hlediska vhodné translace reálií mezi dvěma kulturními kontexty.
Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (14.04.2020)
Literatura

Literární nebo odborný text studovaného jazyka k samostatnému překladu bude konkretizován vždy podle zaměření a zájmu studentů.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (14.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK