PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Samostatný překlad - AIN500009
Anglický název: Independent Translation
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Samostatný překlad navazuje na Překladatelská cvičení a, b. Jedná se o nevyučovaný předmět zakončený klauzurní
prací. Student si z řad vyučujících Indologického semináře vybere tutora dle svého jazykového zaměření, s nímž se
dohodne na konkrétním textu k překladu a na požadované délce vzhledem k obtížnosti textu (u novoindických jazyků
přibližně v rozsahu 30 normostran, u sanskrtu v rozsahu 150–200 veršů). Student se zaměřením na novoindický jazyk
si může zvolit mezi textem odborným a literárním. Se svým tutorem může problémy překladu průběžně konzultovat a
ve výsledné odevzdané verzi musí prokázat své překladatelské schopnosti jak po jazykové a stylistické stránce, tak i
z hlediska vhodné translace reálií mezi dvěma kulturními kontexty.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

Literární nebo odborný text studovaného jazyka k samostatnému překladu bude konkretizován vždy podle zaměření a zájmu studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK