PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Historická gramatika indických jazyků - AIN500007
Anglický název: Historical Grammar of Indian Languages
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Přednáška systematicky podává vývoj indoárijštiny s důrazem na charakteristiky jednotlivých etap po stránce
fonologické, morfologické a syntaktické. Všímá si rovněž typologických znaků a typologického posunu během vývoje
do doby nejnovější. Důraz se klade na strukturní zachycení vývoje jazyka v jeho podstatných charakteristických
rysech. Přednáška zahrnuje vývoj jazyka od nejstarší doby – jazyk védské literatury přes klasický sanskrt,
středoindické období (prákrty) až po pozdní středoindické stadium (apabhramša) a novoindické jazyky. Zde se kromě
genetického hlediska patřičná pozornost věnuje i jazykovému kontaktu během vývoje, v rámci indického jazykového
svazu, a vlivům genetický odlišných jazykových rodin (drávidská, mundská, tibeto-barmská) na vývoj moderních
indických jazyků. Přednáška je zaměřena na podrobnější popis vývoje hindštiny (příp. jiných novoindických jazyků) od
zániku pozdních prákrtů (apabhramši), přibližně 10. stol. n. l. až po dnešní dobu a vyústí v dialektologii moderních
jazyků, a to s důrazem na literární dialekty středověké hindštiny, případně bengálštiny.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Základní:
BUBENIK, V., The Structure and Development of Middle Indo-Aryan Dialects. Motilal Banarasidass, Delhi 1996.

BEAMS, J., A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages.Munshiram Manoharlal, New Delhi 1970.

BLOCH, J., Indo-Aryan from the Veda to Modern Times. Libraire D’Amerique et D’Orient, Paris 1965.

CARDONA, G., DHANESH, J., The Indo-Aryan Languages. Routledge, London and New York 2003.

MASICA, C. P., The Indo-Aryan Languages, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney 1993.

NARULA, S. S., Scientific History of the Hindi Language. Hindi Academy, New Delhi 1955.

TURNER, R. L., Indo-Aryan Linguistics. Disha Publications, Delhi 1991.

Doporučená:
ABBI, A., Semantic Universals in Indian Languages, Indian Institute of Advanced Study, Shimla 1992.

BLOCH, J., The Formation of the Marathi Language, Motilal Banarasidass, Delhi, Patna, Varanasi 1970.

CHATTERJI, S. K., The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University press, Calcutta 1926 (nebo jiné vydání)

KELLOG, D. D., A Grammar of the Hindi Language, Kegan Paul, Trubner and Co. Ltd. London, 1938

LIPEROVSKIJ, V. P.: Očerk grammatiki sovremennogo bradža. Nauka, Moskva 1988.

MALI, B. L., Rajasthani bhasha aur vyakaran, Rajasthani Bhasha Bal Sahitya Prakashan Trust, Lachhmangarh, 1990.

OBERLIES, T., A Historical Grammar of Hindi. Leykam Buchverlag Graz 2005.

SAKSENA, B., Avadhī kā vikās. Evolution of Awadhi, Hindustání Akádemí , Iláhábád 1972.

ŚARMĀ, R.I, Hindī bhāṣā. Itihās aur svarūp, Vānī prakāśan, Dillí 1998.

ŚARMA, S. A., Hindī bhāṣā: rūp-vikās, Cinmaya Prakāśan, Jaypur 1968.

TAGARE, G., Historical Grammar of Apabhramśa, Motilal Banarasidass, New Delhi, 1987.

TRAUTMANN, R.(ed.), The Aryan Debate. Debates in Indian History and Society. Oxford University Press, Oxford 2005.

VARMA, D., Brajbhášá, Hindustání Akádemí, Delhi 1954.

WOOLNER, A. C., Introduction to Prakrit, Motilal Banarasidass, Delhi 1928.

ZOGRAF, G. A., Morfologičeskyj stroj novych indoarijskych jazykov, Nauka, Moskva 1976.

Další studijní pomůcky:
SCHWARTZBERG, J. E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press, London, New York, Toronto 1992.

TURNER, R. L., A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, South Asia. Oxford University Press, London, New York, Toronto 1970.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Tematické okruhy:
1. Historické etapy vývoje indoárijštiny.

2. Nejstarší období indoárijštiny - jazyk véd a jeho fonologické a morfologické rysy.

3. Klasický sanskrt a jeho fonologické a morfologické rysy.

4. Středoindické prákrty - fonologické a morfologické rysy.

5. Pozdní prákrty a apabhramše: fonologické a morfologické rysy.

6. Novoindické období a další divergentní vývoj jazyka v Indii.

7. Hindský areál a historické dialekty. Písma a písemnictví.

8. Fonologické změny a vznik nové slovní zásoby (hindská slovní vrstva tadbhava).

9. Hindské a novoindické podstatné a přídavné jméno: rod, číslo.

10. Pádový systém a vývoj deklinace v novoindických jazycích.

11. Slovesný systém: slovesné tvary a kategorie - kmen, čas, vid a nefinitní tvary.

12. Syntax a syntagmatika nefinitních slovesných tvarů.

13. Jazykový kontakt v rámci indického jazykového svazu a původ slovní zásoby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK