PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Specializační seminář IIb - AIN500004
Anglický název: Specialist Seminar IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Antropologický seminář je založen na společné četbě a diskusi sekundárních textů k vybraným problémům indické
společnosti z antropologické perspektivy. Důraz bude kladen na aktuální témata a etnografické, spíše než shrnující
texty. Hlavním cílem práce v semináři i domácí přípravy bude porozumění vybraným tématům v širší perspektivě, a to
jak z hlediska teoretické perspektivy autora, tak daného jevu v kontextu kulturním. Seminář se bude věnovat například
následujícím aktuálním tématům: klimatická změna a její důsledky, ekologická hnutí, migrace, sebevraždy rolníků,
náhradní mateřství a jiné formy komodifikace těla, alternativní medicína a její institucionalizace, identita mladých lidí,
de/radikalizace politických hnutí. Hodnocení bude založeno na posouzení aktivní účasti na hodinách, připraveného
ústního vystoupení v rámci semináře a závěrečné písemné práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

Práce v semináři bude založena na společné diskusi zadaných textů, které musí mít všichni účastníci semináře předem přečteny. Od účastníků se očekává analytické čtení a externí rešerše.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

BANSAL, Parul. 2013. Youth in contemporary India: Images of identity and social change. New Delhi: Springer.

BERGER, Peter. 2012. Theory and ethnography in the modern anthropology of India. HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (2): 325-57.

DAS, Veena. 1995. Suffering, legitimacy and healing: The Bhopal case. In Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India, pp. 137-74.

DAS, Veena. 2015. Affliction: Health, Disease, Poverty. New York: Fordham University Press.

EDMUNDS, Emme, and Ankit GUPTA. 2016. Headline violence and silenced pleasure: contested framings of consensual sex, power and rape in Delhi, India 2011-2014. Reproductive Health Matters 24, no. 47, pp. 126-140.

KHAN, Naveeda. 2015. River and the corruption of memory. Contributions to Indian Sociology, Vol 49, Issue 3, pp. 389 - 409.

KOTALOVÁ, Jitka. 1993. Production and Reproduction of Womanhood in Marriages. In Belonging to others: cultural construction of womanhood among Muslims in a village in Bangladesh. Uppsala: Academiae Ubsaliensis, pp. 190-238.

MÜNSTER Daniel. 2015. Self-Destruction and Power: Bodies, Resistance and Crises: Farmers' suicide and the moral economy of agriculture: victimhood, voice, and agro-environmental responsibility in South India. In Brož, Luděk a Daniel Münster, Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood, and power. London, New York: Routledge.

PANDE, Amrita. 2016. Global reproductive inequalities, neo-eugenics and commercial surrogacy in India. Current Sociology, Vol. 64, No. 2, pp. 244-258.

RAMANUJAN, A. K. 1989. Is there an Indian Way of Thinking? An Informal Essay. In McKim Marriot (ed.) India through Hindu Categories. New Delhi: Sage, pp. 41-58.

SHAHANI, Parmesh. 2008. Gay Bombay: globalization, love and (be)longing in contemporary India. Los Angeles, CA: SAGE Publications.

SIDDIQI, Bulbul. 2018. Becoming 'Good Muslim': the Tablighi Jamaat in the UK and Bangladesh. Singapore: Springer.

THAPPAN, Meenakshi. 2009. Living the Body: Embodiment, Womanhood and Identity in Contemporary India. Los Angeles, CA: Sage.

VENKATESHWAR, Sita, a Sekhar BANDYOPADHYAY. 2016. Globalisation and the Challenges of Development in Contemporary India. Singapore: Springer Singapore.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK