PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní kurz sanskrtu Ib (modul 3: bengálština) - AIN100063
Anglický název: Elementary Sanskrit Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.04.2020)
Předmět je určen všem studentům se zájmem o klasický jazyk starověké Indie, pro něž sanskrt není hlavním
studovaným jazykem. Zvýšený důraz je proto kladen na jeho praktické zvládnutí, tak aby student dokázal sám za
pomoci slovníku či příruční gramatiky číst a po prostudování relevantní odborné literatury i interpretovat lehčí
sanskrtské texty, zejména z vyprávěcí a nábožensko-vyprávěcí literatury.
Výuka postupuje v souladu s učebnicí (Strnad, Zbavitel, L12-23), jejíž jednotlivé lekce jsou doplňovány dodatečnými
cvičebními texty (překlady krátkých vět ze sanskrtu i z češtiny, doplňování sandhi ve cvičných větách, tvoření
příslušných pádových tvarů ad.). V počátcích je větší pozornost věnována písmu dévanágarí, tak aby je na konci
semestru student bez větších obtíží zvládal plynule číst i psát.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.04.2020)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.04.2020)

APTE, S. A. The Student’s Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidas, New Delhi 2011 (nebo jiná vydání).

BUCKNELL, S. R. Sanskrit Manual. Motilal Banarsidas, New Delhi 2010.

strnad, j., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

MACDONELL, A. A, A Sanskrit Grammar for Students. Oxford University Press, New Delhi 1986 (nebo jiná vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK