PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tamilština – jazyk IIIb - AIN100061
Anglický název: Tamil Language - Tamil IIIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100058, AIN100059
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Pozornost toho kurzu je věnována dalšímu prohlubování znalostí hovorového jazyka. Určitá pozornost je věnována
také tamilským dialektům. Pokračuje četba neupravovaných tamilských textů ze současné prózy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

ANNAMALAI, E., ASHER, E., Colloquial Tamil, The Complete Course for Beginners. Taylor and Francis, 2002.

АНДРОНОВ, М.С., Разговорный Тамильский язык и его диалекты. Москва 1962.

ANDRONOV, Mikhail, A Reference Grammar of the Tamil Language. Lincom 2004.

SCHIFFMAN Harold, Reader for Advanced Spoken Tamil. Part I a II. U.S. Department of Health, Education and Welfare 1971.

SCHIFFMAN Harold, A reference Grammar of Spoken Tamil. Cambridge University Press 2006.

SUBRAMANIAN, P.R., (ed.), Conemporary Tamil Prose Reader. With notes, translation and glossary. Chennai: Mozhi, 2008.

SUBRAMANIAN, P.R., (ed.), Taṟkālat tamiḻc coṟcērkkai akarāti. Chennai: Mozhi, 2016.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-13. procvičování hovorového jazyka podle učebnice a vybraných textů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK