PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tamilština – jazyk IIIa - AIN100060
Anglický název: Tamil Language IIIa
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100058, AIN100059
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Pozornost toho kurzu je věnována především hovorovému jazyku. Všímá si základních odlišností od spisovného
jazyka na fonetické, morfologické i syntaktické rovině. Následně je hovorový jazyk demonstrován na textech
učebnice, a to v rámci četby a následně i konverzace. Předpokládá se, že student má gramatiku již natolik zvládnutou,
že se může na tyto odlišnosti polně soustředit. Paralelně se začíná s četbou tamilských textů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

ANNAMALAI, E., ASHER, E., Colloquial Tamil, The Complete Course for Beginners. Taylor and Francis, 2002.

ANDRONOV, Mikhail, A Reference Grammar of the Tamil Language. Lincom 2004.

KOTHANDARAMAN, P. Tamil Syntax. New Perspectives. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. Pondicherry 1990.

LEHMANN, Th., A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry 1989.

RAJARAM S., An Intensive Course in Tamil. Mysore, CIIS 1979.

SCHIFFMAN Harold, A reference Grammar of Spoken Tamil. Cambridge University Press 2006.

SCHIFFMAN, F. H. A Transformational Grammar of the Tamil Aspectual System. University of Washington, Seattle 1969.

SUBRAMANIAN, P.R., (ed.), Conemporary Tamil Prose Reader. With notes, translation and glossary. Chennai: Mozhi, 2008.

TOKUNAGA, M. Tamil. Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1981..

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-5. úvod do hovorového jazyka

6.-13. procvičování hovorového jazyka podle učebnice a vybraných textů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK