PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Hindština – jazyk IIIb - AIN100045
Anglický název: Hindi Language IIIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100042, AIN100043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Záměrem tohoto předmětu je uvedení studenta do jednodušší četby hindské prózy. Pro začátek byly vybrány texty z
vyprávěcí literatury, tj. převyprávění příběhů z Rámájany a Mahábháraty. Další četba zahrnuje kratší humoristickou
prózu a začátky hindské povídky 20. století (Prémčand). Tato četba je zaměřena na poznávání indické mytologie a
kulturní tradice a na počátky literatury 20. století. Student je veden k textologickému a jazykovědnému zpracovávání
textů. To mu mohou posloužit k excerpci příkladů při popisu nějakého gramatického jevu v rámci jazykovědného
semináře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

GHONGHĪ, L., Merī maut ke bād. Indraprastha prakāśan, Dillī 1984.

KOSTIĆ S., Premchand’s Short Story Reader. Karolinum, Praha 2011

MARKOVÁ, D., KOSTIĆ, S., STRNAD, J., SVOBODOVÁ, R., Hindsko-český slovník. Dar Ibn Rushd, Praha 1998.

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī angrezī- hindī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1990 (nebo novější vydání)

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī hindī-angrezī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1989 (nebo novější vydání)

ŚANKAR RĀM, Saral Rāmāyaṇ, Vidyā vihār, Delhi 1979.

ŚANKAR RĀM, Saral Mahābārat, Vidyā vihār, Delhi 1984.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Četba příběhů z Mahábháraty

2. Četba příběhů z Rámájany

3. Četba kratších humoristických vyprávění

4. Povídky Prémčanda

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK