PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Hindština – jazyk Ia - AIN100040
Anglický název: Hindi Language Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Je prerekvizitou pro: AIN100043, AIN100042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Předmět se zaměřuje na zvládnutí písma, výslovnosti, morfologie a slovní zásoby na úrovni každodenního hovorového
jazyka. Ve formě cvičení je veden interaktivně a kromě běžných ústních a písemných procvičování modelových vět k
jednotlivým gramatickým jevům zahrnuje také dodatečná cvičení v podobě dvou dialogů nebo krátkých textů v každé
lekci. Velká pozornost je věnována transliteraci hindských vět latinkou a přepisování transliterovaných textů zpět do
písma dévanágarí (ručně). Převážnou část písemných cvičení (překlady a přepisy) tvoří domácí úkoly.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

SNELL, R., Teach Yourself Beginner's Hindi Script. Teach Yourself Books, London, 2003.

SNELL, R., WEIGHTMAN, S., Teach Yourself Hindi. Teach Yourself Books, London, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Tematické okruhy (s modelovými větami a doprovodnými texty a dialogy)

1. Hindština v kontextu indických jazyků a její kulturní, literární a společenská role. O vývoji a dialektech hindštiny.

2. Původ a systém písma dévanágarí. Písmo a hláskosloví. Cvičení výslovnosti a psaní jednotlivých hlásek a slabik.

3. Slovní druhy a cvičení výslovnosti a psaní jednotlivých slov. Memorování nové slovní zásoby.

4. Přítomný čas a imperativ. Tvoření jednoduchých vět.

5. Podstatná a přídavná jména. Skloňování.

6. Komparace přídavných jmen.

7. Číslovky základní a řádové

8. Minulý čas.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK