PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Druhý indický jazyk - tamilština IIb - AIN100039
Anglický název: Second Indian Language - Tamil IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Student si postupně fixuje gramatické znalosti pomocí práce s pokročilejšími texty týkajícími se indických reálií s
důrazem na jižní Indii. Použity budou též ukázky z vyprávěcí literatury s postupným přechodem na obtížnější literární
texty. Důraz se rovněž klade na domácí přípravu a práci s textem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

CLAYTON, A. C., Graded Tamil Reader. Part one. The Christian Literature Society for India. Madras 1948.

DEIVASUNDARAM, N., GOPAL, A. Tamil. An Auto-instuctional course. International Institute of Tamil Studies. Madras 1984.

HART, K., Tamil for beginners. Part 2. Berkeley 1991.

LEHMANN, Th., A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry 1989.

RADHAKRISHNAN, S. Intermediate Tamil. The University of Texas in Austin. Austin 2004.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-3. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů

4.-6 Četba se složitějšími gramatickými prvky, krátké dialogy a procvičování nových slov, frází a gramatických

prvků

7.-9. Některé další nezvyklé jazykové jevy - přísloví, citoslovce, reduplikace atd.

10.-13. Čtení a práce s texty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK