PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Druhý indický jazyk - tamilština IIa - AIN100038
Anglický název: Second Indian Language - Tamil IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Výuka tohoto stupně navazuje na výuku z prvního ročníku a získané znalosti dále rozvíjí. V popisně gramatické části
se prohlubují teoretické interpretace struktury daného jazyka. Pozornost je věnována problémům definice jednotlivých
gramatických kategorií a typologických zvláštností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

CLAYTON, A. C., Graded Tamil Reader. Part one. The Christian Literature Society for India. Madras 1948.

DEIVASUNDARAM, N., GOPAL, A. Tamil. An Auto-instuctional course. International Institute of Tamil Studies. Madras 1984.

HART, K., Tamil for beginners. Part 2. Berkeley 1991.

LEHMANN, Th., A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry 1989.

RADHAKRISHNAN, S. Intermediate Tamil. The University of Texas in Austin. Austin 2004.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-3 Přehled syntaxe na teoretické i praktické rovině; procvičování složitějších souvětí

4.-6. Přehled některých gramatických zvláštností - pomocná slovesa, některé idiomy a fráze, četba a překlad krátkých zjednodušených článků

7-13. Procvičování práce s texty, další rozšiřování slovní zásoby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK