PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Druhý indický jazyk - tamilština Ib - AIN100037
Anglický název: Second Indian Language - Tamil Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
V tomto kurzu student pokračuje s osvojováním základních fonetických, fonologických, morfologických a
syntaktických rysů tamilštiny. Důraz se postupně přesouvá na bohatý slovesný systém tamilštiny a tamilskou syntax.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

ARDEN, A. H., A Progressive Grammar of the Tamil Language, Madras 1962.

BEYTHAN, H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, Leipzig 1943.

HART, K., Tamil for Beginners. Part 1. Berkeley 1991.

JOTHIMUTTHU, P., A Guide to Tamil by the Direct Method. The Christian Literature Society1956

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-3. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách

4.-6 Základní slovesné kategorie, slovesa tranzitivní a intranzitivní

7.-9. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia)

10.-13. Slovesné časy - tvorba a použití

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK